FANDOM


2101-2110 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2121-2130
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ahmet Çavuş

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2111.
در مثالی بسته گفتی رای را
TRANSKRİPT BOŞ
Gerçi bunlardan zâhiren “Belâ” sesi gelmezse de onların yokluktan gelmeleri, var olmaları “Belâ” demeleridir.
İNGİLİZCE BOŞ
2112.
تا ندانند خصم از سر پای را
TRANSKRİPT BOŞ
Ağacın, taşın anlayışını söyledim ya. Hemen şimdicik bunu anlatan şu hikayeyi dinle!
İNGİLİZCE BOŞ
2113.
او جواب خویش بگرفتی ازو
TRANSKRİPT BOŞ.
Hannâne direği, Peygamberin ayrılığı yüzünden akıl sahipleri gibi ağlayıp inliyordu.
İNGİLİZCE BOŞ
2114.
وز سؤالش می نبردی غیر بو
TRANSKRİPT BOŞ
Peygamber, “Ey direk, ne istiyorsun?” dedi. O da “Canım, ayrılığından kan kesildi.
İNGİLİZCE BOŞ .
2115.
ساعتی تاخیر کرد اندر شدن
TRANSKRİPT BOŞ
Bana dayanıyordun, şimdi beni bıraktın. Mimberin üstüne çıktın” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
2116.
بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن
TRANSKRİPT BOŞ
*Bunun üzerine Peygamber ona dedi ki: “Ey iyi ağaç, ey sırrı bahta yoldaş olan!
İNGİLİZCE BOŞ
2117.
زان سبب کاندر شدن او ماند دیر
TRANSKRİPT BOŞ
Söyle ne istersin? Dilersen seni yemişlerle dolu bir hurma fidanı yapayım ki doğudakiler de, batıdakiler de senin hurmanı yesinler.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2118.
خاک را می کند و می غرید شیر
TRANSKRİPT BOŞ
Yahut Tanrı, seni o âlemde bir servi yapsın da ebediyen terü taze kal” dedi.Hannâne “Daim ve baki olanı isterim” dedi. Ey gafil, dinle de bir ağaçtan aşağı kalma!
İNGİLİZCE BOŞ


2119.
گفت من گفتم که عهد آن خسان
TRANSKRİPT BOŞ
Peygamber, kıyamet günü insanlar gibi dirilmesi için o ağacı yere gömdü.
İNGİLİZCE BOŞ
2120.
خام باشد خام و سست و نارسان
TRANSKRİPT BOŞ
Bunu duy da bil ki Tanrı, kimi kendisine davet ettiyse o kimse bütün dünya işlerinden vazgeçmiştir
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.