Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2111-2120 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2131-2140
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2121.
دمدمه ایشان مرا از خر فکند
TRANSKRİPT BOŞ
Kim, Tanrı’dan tevfika mazhar olursa o âleme yol bulmuş, dünya işinden çıkmıştır.
İNGİLİZCE BOŞ
2122.
چند بفریبد مرا این دهر چند
TRANSKRİPT BOŞ
Bir kimsenin Tanrı sırlarından nasibi olmazsa cemadın inlemesini nasıl tasdik eder?
İNGİLİZCE BOŞ
2123.
سخت در ماند امیر سست ریش
TRANSKRİPT BOŞ.
Evet, der ama yürekten değil. Kendisine münafık demesinler diye tasdik edenlere uyar, zâhiren tasdik eder.
İNGİLİZCE BOŞ
2124.
چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش
TRANSKRİPT BOŞ
İlim ve hikmet helâl lokmadan doğar; aşk ve rikkat helâl lokmadan meydana gelir.
İNGİLİZCE BOŞ .
2124.
راه هموارست زیرش دامها
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer cemadat Tanrı’nın “Kün-ol” emrine vakıf olmasalar ( ve bu emri duyup, bu emre uyup, varlık âlemine gelmemiş bulunsalardı) bu söz âlemde o vakit reddedilirdi.
İNGİLİZCE BOŞ
2126.
قحط معنی درمیان نامها
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü taklitleri de istidlâlleri de, hattâ bütün kolları, kanatları da zanla kaimdir.
İNGİLİZCE BOŞ
2127.
لفظها و نامها چون دامهاست
TRANSKRİPT BOŞ
O aşağılık Şeytan, bir şüphe meydana getirir. Bütün bu körler tepe takla düşerler.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2128.
لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست
TRANSKRİPT BOŞ
İstidlâlcilerin ayakları tahtadır. Tahta ayaksa pek kudretsiz pek karasızdır.
İNGİLİZCE BOŞ


2129.
آن یکی ریگی که جوشد آب ازو
TRANSKRİPT BOŞ
Sebatiyle dağları bile hayran eden ve basiret sahibi olan zamanın kutbu ise böyle değildir. (İstidlâle değer vermez).
İNGİLİZCE BOŞ
2130.
سخت کم یابست رو آن را بجو
TRANSKRİPT BOŞ
Çakıl üstüne baş aşağı düşmemek için körün ayağı sopadır sopa.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement