Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages
1631-1640 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
1651-1660
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2151.
وانک پایش در ره کوشش شکست
TRANSKRİPT BOŞ
Sen karanlık, mükedder ve bulanık oldukça bil ki melûn Şeytan’la süt kardeşisin!
İNGİLİZCE BOŞ
2152.
در رسید او را براق و بر نشست
TRANSKRİPT BOŞ
Nur ve kemali arttıran lokma, helâl kazançtan elde edilen lokmadır.
İNGİLİZCE BOŞ
2153.
حامل دین بود او محمول شد
TRANSKRİPT BOŞ.
Çırağımıza katılınca söndüren yağa yağ deme, çırağı söndüren yağa su de!
İNGİLİZCE BOŞ
2154.
قابل فرمان بد او مقبول شد
TRANSKRİPT BOŞ
İlim ve hikmet helâl lokmadan doğar; aşk ve rikkat helâl lokmadan meydana gelir.
İNGİLİZCE BOŞ .
2155.
تاکنون فرمان پذیرفتی ز شاه
TRANSKRİPT BOŞ
Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil!
İNGİLİZCE BOŞ
2156.
بعد ازین فرمان رساند بر سپاه
TRANSKRİPT BOŞ
Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sıpası olduğunu gördün mü?
İNGİLİZCE BOŞ
2157.
تاکنون اختر اثر کردی درو
TRANSKRİPT BOŞ
Lokma tohumdur mahsulü fikirlerdir. ; lokma denizdir, incileri fikirlerdir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2158.
بعد ازین باشد امیر اختر او
TRANSKRİPT BOŞ
Hizmete meyletmek ve o cihana gitmek azmi, ağıza alınan lokmanın helâl olmasından doğar.
İNGİLİZCE BOŞ


2159.
گر ترا اشکال آید در نظر
TRANSKRİPT BOŞ
Tacir alışverişi bitirip muradına nail olarak evine geri geldi.
İNGİLİZCE BOŞ
2160.
پس تو شک داری در انشق القمر
TRANSKRİPT BOŞ
Her köleye armağan getirdi, her halayığa ihsan da bulundu.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement