Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.700
pages
2151-2160 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2171-2180
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2161.
تازه کن ایمان نی از گفت زبان
TRANSKRİPT BOŞ
Bunu bırak da yine çalgıcının hikâyesine kulak ver. Çalgıcı, beklemekten bunalınca.
İNGİLİZCE BOŞ
2162.
ای هوا را تازه کرده در نهان
TRANSKRİPT BOŞ
Ömer’e yine ses geldi! “Ey Ömer, kulumuzu ihtiyaçtan kurtar!
İNGİLİZCE BOŞ
2163.
تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست
TRANSKRİPT BOŞ.
Has, muhterem bir kulumuz var; mezarlığa kadar gitmek zahmetini ihtiyar et.
İNGİLİZCE BOŞ
2164.
کین هوا جز قفل آن دروازه نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Ey Ömer, kalk. Beytülmâlden yedi yüz dinar al, hepsini onun avucuna say!
İNGİLİZCE BOŞ .
2165.
کرده ای تاویل حرف بکر را
TRANSKRİPT BOŞ
O parayı huzuruna götürüp “O parayı huzuruna götürüp “Ey makbulümüz olan! Şimdilik bu kadarcığı al ve bizi mazur gör.
İNGİLİZCE BOŞ
2166.
خویش را تاویل کن نه ذکر را
TRANSKRİPT BOŞ
Bu kadarcık para sana ancak ibrişim (kirşi) parasıdır. Harcet, bitince yine buraya gel” de.
İNGİLİZCE BOŞ
2167.
بر هوا تاویل قرآن می کنی
TRANSKRİPT BOŞ
Bunun üzerine Ömer, sesin heybetinden sıçrayıp kalkarak bu hizmet için belini bağladı.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2168.
پست و کژ شد از تو معنی سنی
TRANSKRİPT BOŞ
Koltuğu altında para kesesi olduğu halde koşarak çalgıcıyı arayıp taramak için mezarlığa yüz tuttu.
İNGİLİZCE BOŞ


2169.
آن مگس بر برگ کاه و بول خر
TRANSKRİPT BOŞ
Mezarlığın etrafını bir hayli döndü, dolaştı; orada o ihtiyardan başka kimseyi göremedi.
İNGİLİZCE BOŞ
2170.
همچو کشتیبان همی افراشت سر
TRANSKRİPT BOŞ
“Bu olmasa gerek” deyip bir kere daha koştu. Nihayet yoruldu, fakat yine o ihtiyardan başkasını göremedi.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement