FANDOM


2161-2170 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2181-2190
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2171.
گفت من دریا و کشتی خوانده ام
TRANSKRİPT BOŞ
Kendi kendisine “Hak, bana dedi ki: bizim sâf, makbul ve mübarek kulumuz var;
İNGİLİZCE BOŞ
2172.
مدتی در فکر آن می مانده ام
TRANSKRİPT BOŞ
İhtiyar bir çalgıcı, nasıl olur da Tanrı haslarından olur? Ey gizli sır, ne hoşsun sen, hoş ve garip!”
İNGİLİZCE BOŞ
2173.
اینک این دریا و این کشتی و من
TRANSKRİPT BOŞ.
Ava çıkan aslanın dönüp dolaşması gibi bir kere daha mezarlık etrafını dolaştı.
İNGİLİZCE BOŞ
2174.
مرد کشتیبان و اهل و رای زن
TRANSKRİPT BOŞ
Orada o ihtiyardan başka kimsenin olmadığını iyice anlayınca “ karanlıklar içinde parlak gönüller çoktur” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ .
2175.
بر سر دریا همی راند او عمد
TRANSKRİPT BOŞ
Gelip edebe fazlasıyla riayet ederek oraya oturdu. Bu sırada Ömer aksırdı, ihtiyar uyanıp sıçradı.
İNGİLİZCE BOŞ
2176.
می نمودش آن قدر بیرون ز حد
TRANSKRİPT BOŞ
Ömer’i görünce şaşırdı, kaldı. Gitmek istedi, fakat titremeğe başladı.
İNGİLİZCE BOŞ
2177.
بود بی حد آن چمین نسبت بدو
TRANSKRİPT BOŞ
İçinden dedi ki: “Yarabbi senin elinden elemân! Şimdi de çalgıcı ihtiyarcağıza muhtesip geldi, çattı.”
İNGİLİZCE BOŞ ,
2178.
آن نظر که بیند آن را راست کو
TRANSKRİPT BOŞ
Ömer, o ihtiyarın yüzüne bakıp da onu utanmış çehresini sararmış görünce,
İNGİLİZCE BOŞ


2179.
عالمش چندان بود کش بینشست
TRANSKRİPT BOŞ
“Benden korkma, ürkme; çünkü sana Hak’tan müjdeler getirdim.
İNGİLİZCE BOŞ
2180.
چشم چندین بحر همچندینشست
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, senin huylarını o derece methetti ki nihayet Ömer’i, senin cemaline âşık etti.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.