FANDOM


2201-2210 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2221-2230
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ahmet Çavuş

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2211.
خطبه شاهان بگردد و آن کیا
TRANSKRİPT BOŞ
Ona arayıp tarama hududu ardında öyle bir arayıcılık düştü ki ben bilmiyorum; sen biliyorsan söyle!
İNGİLİZCE BOŞ
2212.
جز کیا و خطبه های انبیا
TRANSKRİPT BOŞ
Halden de öte, kaalden de ileri şöyle bir hale, öyle bir kaale erişti; ululuk sahibi Tanrı’nın cemaline dalıp kaldı.
İNGİLİZCE BOŞ
2213.
زانک بوش پادشاهان از هواست
TRANSKRİPT BOŞ.
Ama tek bir kurtuluş imkânı bulunsun... Yahut denizden başka onu bir tanıyan, gören olsun... Hayır bu çeşit dalış değil.
İNGİLİZCE BOŞ
2214.
بارنامه انبیا از کبریاست
TRANSKRİPT BOŞ
Bu sözler, her an zuhura gelmeseydi, durmadan zuhur ediş, bu sözlerin söylenmesine sebep olmasaydı aklı cüzi, külle ait sözler söylemezdi.
İNGİLİZCE BOŞ .
2215.
از درمها نام شاهان برکنند
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat birbiri ardınca durmadan zuhur ettikçe zuhur ediyor. Bundan dolayı da denizin dalgaları buraya gelip durmakta.
İNGİLİZCE BOŞ
2216.
نام احمد تا ابد بر می زنند
TRANSKRİPT BOŞ
İhtiyar çalgıcının hikâyesi buraya varınca ihtiyarda yüzünü perde arkasına çekti, ahvali de.
İNGİLİZCE BOŞ
2217.
نام احمد نام جمله انبیاست
TRANSKRİPT BOŞ
İhtiyar, eteğini dedikodudan silkti; ona ait bizim ağzımızda ancak yarım bir söz kaldı.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2218.
چونک صد آمد نود هم پیش ماست
TRANSKRİPT BOŞ
Bu ayşü işreti düzüp koşma uğrunda yüz binlerce can feda edilse değer.
İNGİLİZCE BOŞ


2219.
در شدن خرگوش بس تاخیر کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Can ormanındaki avcılıkta doğan ol; cihanın güneşi gidip canla oyna!
İNGİLİZCE BOŞ
2220.
مکر را با خویشتن تقریر کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Yüce güneş, can vere gelmiştir; her nefeste boşaldıkça (nurla ) doldururlar.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.