FANDOM


2211-2220 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2231-2240
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2221.
در ره آمد بعد تاخیر دراز
TRANSKRİPT BOŞ
Ey mânevi güneş, can ver de eski cihana yenilik göster.
İNGİLİZCE BOŞ
2222.
تا به گوش شیر گوید یک دو راز
TRANSKRİPT BOŞ
İnsanın vücuduna akıl ve ruh, gayb âleminden akar su gibi gelmekte.
İNGİLİZCE BOŞ
2223.
تا چه عالمهاست در سودای عقل
TRANSKRİPT BOŞ.
Çırağımıza katılınca söndüren yağa yağ deme, çırağı söndüren yağa su de!
İNGİLİZCE BOŞ
2224.
تا چه با پهناست این دریای عقل
TRANSKRİPT BOŞ
İlim ve hikmet helâl lokmadan doğar; aşk ve rikkat helâl lokmadan meydana gelir.
İNGİLİZCE BOŞ .
2225.
صورت ما اندرین بحر عذاب
TRANSKRİPT BOŞ
Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil!
İNGİLİZCE BOŞ
2226.
می دود چون کاسه ها بر روی آب
TRANSKRİPT BOŞ
Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sıpası olduğunu gördün mü?
İNGİLİZCE BOŞ
2227.
تا نشد پر بر سر دریا چو طشت
TRANSKRİPT BOŞ
Lokma tohumdur mahsulü fikirlerdir. ; lokma denizdir, incileri fikirlerdir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2228.
چونک پر شد طشت در وی غرق گشت
TRANSKRİPT BOŞ
Hizmete meyletmek ve o cihana gitmek azmi, ağıza alınan lokmanın helâl olmasından doğar.
İNGİLİZCE BOŞ


2229.
عقل پنهانست و ظاهر عالمی
TRANSKRİPT BOŞ
Tacir alışverişi bitirip muradına nail olarak evine geri geldi.
İNGİLİZCE BOŞ
2230.
صورت ما موج یا از وی نمی
TRANSKRİPT BOŞ
Her köleye armağan getirdi, her halayığa ihsan da bulundu.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.