FANDOM


2231-2240 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2251-2260
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: DİLEK IŞILDAR

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2241.
کانک دزدید اسپ ما را کو و کیست
TRANSKRİPT BOŞ
Bu cihan tamamiyle fânidir; aradığını sebatlı, kararlı âlemde ara! Sûretin sıfırdan ibarettir; dilediğini mâna âleminde dile!
İNGİLİZCE BOŞ
2242.
این که زیر ران تست ای خواجه چیست
TRANSKRİPT BOŞ
Acı ve tuzlu canı kılıç önüne koy, feda et de tatlı bir deniz gibi olan canı al!
İNGİLİZCE BOŞ
2243.
آری این اسپست لیک این اسپ کو
TRANSKRİPT BOŞ.
Eğer bu kapıdan bunu almaya kudretin yoksa bari şu hikâyeyi dinle!
İNGİLİZCE BOŞ
2244.
با خود آی ای شهسوار اسپ جو
TRANSKRİPT BOŞ
Eski zamanda bir halife vardı ki, Hâtem’i cömertliğine köle etmişti.
İNGİLİZCE BOŞ .
2245.
جان ز پیدایی و نزدیکیست گم
TRANSKRİPT BOŞ
İhsan ve adalet bayrağını yüceltmiş, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıştı.
İNGİLİZCE BOŞ
2246.
چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم
TRANSKRİPT BOŞ
Deniz ve inci, onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiş lûtuf ve ihsan Kaf’tan Kaf’a yayılmıştı.
İNGİLİZCE BOŞ
2247.
کی ببینی سرخ و سبز و فور را
TRANSKRİPT BOŞ
O padişah, topraktan ibaret olan şu yeryüzünde bulut ve yağmurdu. İn’am ve ihsan sahibi Tanrı’nın vericiliğine mazhardı.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2248.
تا نبینی پیش ازین سه نور را
TRANSKRİPT BOŞ
Deniz ve maden, onun ihsanına karşı zelzeleye düşmüş, onun cömertliğine doğru kafile kafile gelip duruyordu.
İNGİLİZCE BOŞ


2249.
لیک چون در رنگ گم شد هوش تو
TRANSKRİPT BOŞ
Kapısı, hacet kıblesiydi. Şöhreti, cömertlikle bütün âleme yayılmıştı.
İNGİLİZCE BOŞ
2250.
شد ز نور آن رنگها روپوش تو
TRANSKRİPT BOŞ
Onun vergisinden, onun cömertliğinden Acem de şaşırmıştı,Rum da. Türk de hayrete dalmıştı, Arap da.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.