Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages
2251-2260 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2271-2280
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ahmet Çavuş

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2261.
شب نبد نور و ندیدی رنگها
TRANSKRİPT BOŞ
Ne savaşı? Zaten biz savaşsız öldürülmüş, bitmişiz; yoksulluk kılıcıyla başımız uçurulmuş, gitmiş!
İNGİLİZCE BOŞ
2262.
پس به ضد نور پیدا شد ترا
TRANSKRİPT BOŞ
İhsan nerede? Yoksulluğun etrafında dönüp dolaşarak ağ örmekte, havada uçan sineğin damarını sokup kanını emmekteyiz.
İNGİLİZCE BOŞ
2263.
دیدن نورست آنگه دید رنگ
TRANSKRİPT BOŞ.
Hele bize misafir gelsin... Geceleyin uyuyunca elbisesini soymazsam ben de adam değilim!
İNGİLİZCE BOŞ
2264.
وین به ضد نور دانی بی درنگ
TRANSKRİPT BOŞ
Bundan dolayı bilenler, hikmetle dediler ki: ihsan ve kerem sahiplerine konuk olmak gerek.
İNGİLİZCE BOŞ .
2265.
رنج و غم را حق پی آن آفرید
TRANSKRİPT BOŞ
Halbuki sen, öyle birisinin müridisin ki hasisliği yüzünden kendisi galip değil, seni nasıl galip edecek?
İNGİLİZCE BOŞ
2266.
تا بدین ضد خوش دلی آید پدید
TRANSKRİPT BOŞ
Sana nur vermesi şöyle dursun... bilâkis kapkara bir hale koyar.
İNGİLİZCE BOŞ
2267.
پس نهانیها بضد پیدا شود
TRANSKRİPT BOŞ
Kendisinin nuru yok, onunla görüşüp konuşanlar nereden nurlanacak?
İNGİLİZCE BOŞ ,
2268.
چونک حق را نیست ضد پنهان بود
TRANSKRİPT BOŞ
Bu çeşit şeyh, gözü akan ve görmeyen kişiye benzer. Gözüne ilâç çeker ama zararlı ilâçtan başka bir şey çekemez ki.
İNGİLİZCE BOŞ


2269.
که نظر پر نور بود آنگه برنگ
TRANSKRİPT BOŞ
Yoksulluk ve meşakkatta bizim halimiz de böyledir. Bize aldanıp da hiçbir konuk gelmez.
İNGİLİZCE BOŞ
2270.
ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ
TRANSKRİPT BOŞ
On yıllık kıtlığı mücessem olarak görmedinse gözünü aç da bize bak!
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement