Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.700
pages
2261-2270 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2281-2290
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2271.
پس به ضد نور دانستی تو نور
TRANSKRİPT BOŞ
Görünüşümüz dâvacı adamların içi gibi gönlü kapkara, fakat dili şâşaalı!
İNGİLİZCE BOŞ
2272.
ضد ضد را می نماید در صدور
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı’dan onda ne bir koku var, ne bir eser. Fakat dâvası Şit’ten de ileri, Âdem’den de!
İNGİLİZCE BOŞ
2273.
نور حق را نیست ضدی در وجود
TRANSKRİPT BOŞ.
Hattâ ona, Şeytan bile kendisini göstermez. Böyle olduğu halde o “Biz Abdallardanız, hattâ daha ileriyiz “ der durur.
İNGİLİZCE BOŞ
2274.
تا به ضد او را توان پیدا نمود
TRANSKRİPT BOŞ
Kendisini adam sansınlar diye dervişlerin bir hayli sözünü çalmış çırpmıştır.
İNGİLİZCE BOŞ .
2275.
لاجرم ابصار ما لا تدرکه
TRANSKRİPT BOŞ
Söz söylerken lâfı Bayezid’den ziyade inceler, onu bile kusurlu bulur. Halbuki onun içyüzünden Yezid arlanır.
İNGİLİZCE BOŞ
2276.
و هو یدرک بین تو از موسی و که
TRANSKRİPT BOŞ
Gökyüzünün ekmeğinden, sofrasından nasipsizdir. Hak, önüne bir kemik bile atmamıştır.
İNGİLİZCE BOŞ
2277.
صورت از معنی چو شیر از بیشه دان
TRANSKRİPT BOŞ
O ise “Sofrayı yaydım, Hakk’ın vekiliyim, halife oğluyum” diye bağırıp durmaktadır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2278.
یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان
TRANSKRİPT BOŞ
“ Ey aşağılık sâf kişiler, gelin... gelin de ihsan keremimin sofrasından, kimse mâni olmaksızın yeyin” demektir.
İNGİLİZCE BOŞ


2279.
این سخن و آواز از اندیشه خاست
TRANSKRİPT BOŞ
Onlar da onun başına toplanırlar. Nimet ve ihsan istedikçe yalancı şeyh “ Yarın” der. Fakat bir türlü o yarın gelip çatmaz.
İNGİLİZCE BOŞ
2280.
تو ندانی بحر اندیشه کجاست
TRANSKRİPT BOŞ
Âdemoğlunun, az çok sırrı meydana çıkabilmek için uzun zamanlar lâzımdır.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement