FANDOM


1631-1640 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
1651-1660
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Pınar BULUT

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2321.
گفت چه عذر ای قصور ابلهان
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ
2322.
این زمان آیند در پیش شهان
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ
2323.
مرغ بی وقتی سرت باید برید
TRANSKRİPT BOŞ.
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ
2324.
عذر احمق را نمی شاید شنید
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ .
2325.
عذر احمق بتر از جرمش بود
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ
2326.
عذر نادان زهر هر دانش بود
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ
2327.
عذرت ای خرگوش از دانش تهی
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2328.
من نه خرگوشم که در گوشم نهی
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ


2329.
گفت ای شه ناکسی را کس شمار
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ
2330.
عذر استم دیده ای را گوش دار
TRANSKRİPT BOŞ
TÜRKÇE BOŞ
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.