Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2321-2330 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2341-2350
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2331.
خاص از بهر زکات جاه خود
TRANSKRİPT BOŞ
Ne şaşılacak şey ki sen hem yılansın, hem afsuncu... Ey Arap, sen yılansın, hem de çirkin yılan!
İNGİLİZCE BOŞ
2332.
گمرهی را تو مران از راه خود
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer karga kendi çirkinliğini anlasaydı, derdinden kar gibi erirdi.
İNGİLİZCE BOŞ
2333.
بحر کو آبی به هر جو می دهد
TRANSKRİPT BOŞ.
Afsuncu düşman gibi, yılana afsun okur, yılan da onu afsunlar.
İNGİLİZCE BOŞ
2334.
هر خسی را بر سر و رو می نهد
TRANSKRİPT BOŞ
Yılanın afsunu, yılancıya tuzak olmasaydı yılanın afsununa aldanır, onunla meşgul olur muydu?
İNGİLİZCE BOŞ .
2335.
کم نخواهد گشت دریا زین کرم
TRANSKRİPT BOŞ
Afsuncu, kazanç hırsına düşünce yılanın kendisini afsunladığını anlamaz.
İNGİLİZCE BOŞ
2336.
از کرم دریا نگردد بیش و کم
TRANSKRİPT BOŞ
Yılan “ Ey afsuncu, kendine gel. Kendi hünerini gördün, bir de benim afsunumu gör!
İNGİLİZCE BOŞ
2337.
گفت دارم من کرم بر جای او
TRANSKRİPT BOŞ
Sen beni Hak’kın adıyla afsunladın, bu suretle de beni halka rüsvay etmek istedin.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2338.
جامه هر کس برم بالای او
TRANSKRİPT BOŞ
Beni Hak’kın adı bağladı, senin tedbirin değil. Hakk’ın adını tuzak yaptın, yazıklar olsun sana!
İNGİLİZCE BOŞ


2339.
گفت بشنو گر نباشم جای لطف
TRANSKRİPT BOŞ
Senden benim hakkımı Tanrının adı alacak. Ben canımı da Tanrı adına ısmarladım, tenimi de.
İNGİLİZCE BOŞ
2340.
سر نهادم پیش اژدرهای عنف
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı adı, beni yaraladığın için ya can damarını koparsın, yahut seni de benim gibi mahsup etsin!” der.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement