Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.700
pages
2341-2350 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2361-2370
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2351.
هم ترا و هم شهت را بر درم
TRANSKRİPT BOŞ
Yoksul, halis altın gibi sevilse yine kumaşı, dükkâna yol bulmaz, sözünü kimse dinlemez.
İNGİLİZCE BOŞ
2352.
گر تو با یارت بگردید از درم
TRANSKRİPT BOŞ
Yoksulluk, senin anlayacağın şey değildir; yoksulluğa hor bakma;
İNGİLİZCE BOŞ
2353.
گفتمش بگذار تا بار دگر
TRANSKRİPT BOŞ.
Çünkü yoksulların, mülkten, maldan öte ululuk sahibi Tanrı’dan pek büyük bir rızıkları vardır.
İNGİLİZCE BOŞ
2354.
روی شه بینم برم از تو خبر
TRANSKRİPT BOŞ
Ulu Tanrı âdildir; âdiller, nasıl olur da çaresiz biçarelere zulmederler?
İNGİLİZCE BOŞ .
2355.
گفت همره را گرو نه پیش من
TRANSKRİPT BOŞ
Birisine nimet, mal, matrah verip öbürünü yansın diye ateşe atarlar mı?
İNGİLİZCE BOŞ
2356.
ور نه قربانی تو اندر کیش من
TRANSKRİPT BOŞ
Böyle bir iş, Tanrı’dan, iki cihanı yaratan umulur mu?
İNGİLİZCE BOŞ
2357.
لابه کردیمش بسی سودی نکرد
TRANSKRİPT BOŞ
“Elfakru Fahri” hadîsi, saçma ve asılsız bir söz mü; bu sözde binlerce yücelik, binlerce naz ve nimet gizli değil mi?
İNGİLİZCE BOŞ ,
2358.
یار من بستد مرا بگذاشت فرد
TRANSKRİPT BOŞ
Hiddetle bana lâkaplar taktın; ben sevgilimin dostuyum, onu elde ederim. Halbuki sen bir yalancı, afsuncusun dedi.
İNGİLİZCE BOŞ


2359.
یارم از زفتی دو چندان بد که من
TRANSKRİPT BOŞ
Yılan tutsam bile dişini söker, bu suretle onu başı ezilmekten kurtarırım.
İNGİLİZCE BOŞ
2360.
هم بلطف و هم بخوبی هم بتن
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü o diş, onun can düşmanıdır; ben, düşmanı da bu suretle kendime dost ederim.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement