Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages
2351-2360 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2371-2380
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2361.
بعد ازین زان شیر این ره بسته شد
TRANSKRİPT BOŞ
Ben asla tamahtan afsun okumam. Ben bu tamahı baş aşağı etmişimdir.
İNGİLİZCE BOŞ
2362.
حال ما این بود و با تو گفته شد
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı göstermesin... Benim halka karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir âlem var.
İNGİLİZCE BOŞ
2363.
از وظیفه بعد ازین اومید بر
TRANSKRİPT BOŞ.
Sen armut ağacı tepesinden böyle görüyorsun. Aşağı in de sende o şüphe kalmasın.
İNGİLİZCE BOŞ
2364.
حق همی گویم ترا والحق مر
TRANSKRİPT BOŞ
Biraz dönersen başın dönmeğe başlar; evi dönüyor görürsün... Halbuki dönen sensin!
İNGİLİZCE BOŞ .
2365.
گر وظیفه بایدت ره پاک کن
TRANSKRİPT BOŞ
Ebucehil, Ahmed’i görüp “Beni Hâşim’den çirkin bir çehre zuhur etti” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ:
2366.
هین بیا و دفع آن بی باک کن
TRANSKRİPT BOŞ
Ahmet ona dedi ki: “ Haddini tecavüz ettinse de doğru söyledin.”
İNGİLİZCE BOŞ
2367.
گفت بسم الله بیا تا او کجاست
TRANSKRİPT BOŞ
Sıddîk görüp “Ey güneş! Ne doğudasın, ne batıdan. Lâtif bir surette parla, âlemi nurlandır” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2368.
پیش در شو گر همی گویی تو راست
TRANSKRİPT BOŞ
Ahmet dedi ki: “Ey aziz, ey değersiz dünyadan kurtulan! Doğru söyledin.”
İNGİLİZCE BOŞ
2369.
تا سزای او و صد چون او دهم
TRANSKRİPT BOŞ
Orada bulunanlar “ Ey halkın ulusu, ikisi birbirine zıt söz söyledi, sen ikisine de doğru söyledin, dedin... “Neden?” diye sordular.
İNGİLİZCE BOŞ
2370.
ور دروغست این سزای تو دهم
TRANSKRİPT BOŞ
Peygamber “Ben Tanrı eliyle cilâlanmış bir aynayım. Türk, Hintli nasılsalar, bende o sûreti görürler” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement