Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.700
pages
2361-2370 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2381-2390
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2371.
اندر آمد چون قلاووزی به پیش
TRANSKRİPT BOŞ
Kadın! Eğer beni tamahkâr görüyorsan bu kadınca arayıştan yüksel!
İNGİLİZCE BOŞ
2372.
تا برد او را به سوی دام خویش
TRANSKRİPT BOŞ
Kanaate dair söz söylemek, tamaha benzer ama hakikatte rahmettir. O nimetin bulunduğu yerde tamah ne gezer?
İNGİLİZCE BOŞ
2373.
سوی چاهی کو نشانش کرده بود
TRANSKRİPT BOŞ.
Sen de bir iki günceğiz yoksulluğu sına da yoksulluktaki iki misli zenginliği gör.
İNGİLİZCE BOŞ
2374.
چاه مغ را دام جانش کرده بود
TRANSKRİPT BOŞ
Yoksulluğa sabret, bu gamı, gussayı bırak. Çünkü ululuk sahibi Tanrı’nın yüceliği yoksulluktur.
İNGİLİZCE BOŞ .
2375.
می شدند این هر دو تا نزدیک چاه
TRANSKRİPT BOŞ
Sirke satmada kanaat yüzünden bal denizine gark olmuş binlerce can gör.
İNGİLİZCE BOŞ
2376.
اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه
TRANSKRİPT BOŞ
Yoksulluk acılığı çeken yüz binlerce cana bak... Gül gibi gülbeşekere karışmış, o lezzetle lezzetlenmişler.
İNGİLİZCE BOŞ
2377.
آب کاهی را به هامون می برد
TRANSKRİPT BOŞ
Ah yazık; sende kavrayacak kabiliyet olsaydı da, canımdan gönül şem’ası zuhur etseydi!
İNGİLİZCE BOŞ ,
2378.
آب کوهی را عجب چون می برد
TRANSKRİPT BOŞ
Bu söz can memesinde süttür. Emen olmadıkça güzelce akmıyor.
İNGİLİZCE BOŞ


2379.
دام مکر او کمند شیر بود
TRANSKRİPT BOŞ
Dinleyen susuz ve arayıcı olursa vâzeden ölü bile olsa söyler.
İNGİLİZCE BOŞ
2380.
طرفه خرگوشی که شیری می ربود
TRANSKRİPT BOŞ
Dinleyen yeni gelmiş ve usanmamış olursa dilsiz bile sözde bülbül kesilir.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement