FANDOM


2371-2380 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2391-2400
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin farsça tercüme: Recep KOÇ

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2381.
موسیی فرعون را با رود نیل
TRANSKRİPT BOŞ
Kapımdan içeri namahrem girince harem halkı, perde arkasına girer, gizlenir.
İNGİLİZCE BOŞ
2382.
می کشد با لشکر و جمع ثقیل
TRANSKRİPT BOŞ
Zararsız ve mahrem birisi gelince de o kendilerini gizleyen mahremler, yüzlerindeki peçeleri açarlar.
İNGİLİZCE BOŞ
2383.
پشه ای نمرود را با نیم پر
TRANSKRİPT BOŞ.
Bütün güzel, hoş ve yaraşan şeyler, gören göz için yapılır.
İNGİLİZCE BOŞ
2384.
می شکافد بی محابا درز سر
TRANSKRİPT BOŞ
Çengin zir ve bem nağmeleri, nasıl olurda sağır kulak için terennüm edilir?
İNGİLİZCE BOŞ .
2385.
حال آن کو قول دشمن را شنود
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, miski beyhude yere güzel kokulu yapmadı? Koku duyan için yarattı; koku almayan için değil.
İNGİLİZCE BOŞ
2386.
بین جزای آنک شد یار حسود
TRANSKRİPT BOŞ
Hak, yeri, göğü yaratmış, aralarında da bir çok nur ve nâr yüceltmiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
2387.
حال فرعونی که هامان را شنود
TRANSKRİPT BOŞ
Bu yeri yerdekiler için yaratmış, göğü de göktekilerin yurdu yapmıştır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2388.
حال نمرودی که شیطان را شنود
TRANSKRİPT BOŞ
Aşağılık kişi yükseğin düşmanıdır. Her şeyin müşterisi meydana çıkar.
İNGİLİZCE BOŞ


2389.
دشمن ار چه دوستانه گویدت
TRANSKRİPT BOŞ
Ey kapalı örtünüp bürünmüş kadın, sen hiç kör için süslendin mi?
İNGİLİZCE BOŞ
2390.
دام دان گر چه ز دانه گویدت
TRANSKRİPT BOŞ
Dünyayı en değerli incilerle doldursan nasibin yoksa ne yapayım?
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.