Yenişehir Wiki
Advertisement
2521-2530 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2541-2550
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2531.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
*Temiz ruh gibi ten ayıbından, nimet ve ihsan sahibi Tanrı’ya kaçıp gitmekteydi.
İNGİLİZCE BOŞ
2532.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Salih dedi ki: “Gördünüz mü Tanrı’nın bu kazası nasıl geldi? Artık ümidin boynunu vurdu.” Devenin yavrusu nedir? Salih? Peygamberin gönlü. Onun hatırını ele alın, onun isteğini yerine getirin
İNGİLİZCE BOŞ
2533.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Onun gönlünü alırsanız azaptan kurtuldunuz; yoksa, pişman olduğunuzun, ümitsizliğe düştüğünüzün günüdür.
İNGİLİZCE BOŞ
2534.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Salih’ten bu bulanık vâdi duydukları gibi azaba göz dikip beklemeye başladılar.
İNGİLİZCE BOŞ .
2535.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Birinci gün yüzlerinin sarardığını gördüler.Ümitsizlikle soğuk soğuk ah etmeye başladılar.
İNGİLİZCE BOŞ
2536.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
İkinci günü hepsinin yüzü kızardı. Artık ümit ve tövbe nöbeti kayboldu.
İNGİLİZCE BOŞ
2537.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Üçüncü gün hepsinin yüzü kapkara kesildi. Salih Peygamberin hükmü: cenksiz, cidalsiz doğru çıktı.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2538.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Hepsi de ümitsiz bir hale gelince kuşlar gibi ayaklarını altlarına alıp iki dizlerinin üstlerine çöktüler.
İNGİLİZCE BOŞ


2539.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Cibril-i Emin, bu diz çökmeyi Peygambere “Câsimîn” âyetini getirerek Kur’an’da anlattı.
İNGİLİZCE BOŞ
2540.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Sana diz çökmeyi öğrettikleri ve seni bu çeşit diz çökmeden korkuttukları vakit, yani belâ gelmeden diz çök!
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement