FANDOM


2441-2450 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2461-2470
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2451.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Mûsâ’yı, ay yüzlü bir hale getirten dileğinle canımın aynı kara yüzlü bir hale getirdin.
İNGİLİZCE BOŞ
2452.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Yıldızım aydan daha iyi, daha talihli değil ki. Tutulursa ne çarem var?
İNGİLİZCE BOŞ
2453.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Halk, benim nöbetimi Tanrı diye, Sultan diye tutuyor ama doğrusu ay tutulmuş, tas çalıyorlar!
İNGİLİZCE BOŞ
2454.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Onlar tas çalıp gürültü ediyorlar ama o gürültüyle ayı rüsvay etmektedirler.
İNGİLİZCE BOŞ .
2455.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ben ki Firavun’um, şöhretten elâman! “Enerabbüküm-ül â’lâ demem de beni rüsvay eden tas gürültüsüdür.
İNGİLİZCE BOŞ
2456.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Mûsâ’da, ben de aynı kapının kuluyuz. Fakat senin ormanında senin baltan işliyor; dalları senin baltan kesmektedir;
İNGİLİZCE BOŞ
2457.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bir dalı yetiştiriyor, öbürünü kesip atıyor.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2458.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Baltaya karşı dalın eli var mı? Ne gezer! Hiç dal baltanın elinden kurtulabilir mi?
İNGİLİZCE BOŞ


2459.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Balta senindir, o kudret hakkı için kereminden bu eğrilikleri doğrult!”
İNGİLİZCE BOŞ
2460.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Firavun yine kendi kendine “Ne şaşılacak şey! Ben bütün gece “Ey Rabbimiz” diye yalvarmıyor muyum?
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.