Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2451-2460 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2471-2480
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2461.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Yalnızken mütevazi bir hale geliyor, düzeliyorum. Neden Mûsâ’ya karşı öyle oluyorum?
İNGİLİZCE BOŞ
2462.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Kalp altının rengi halis altından on derece daha parlak olsa ataşe karşı nasıl yüzü kara bir hale gelir!
İNGİLİZCE BOŞ
2463.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Kalbim de kalıbım da onun hükmünde değil mi? Bir zaman, beni iç haline kor, bir zaman kabuk haline.
İNGİLİZCE BOŞ
2464.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bir zaman beni ay haline kor, bir zaman karartır. Tanrı’nın işi, bundan başka nedir ki?
İNGİLİZCE BOŞ .
2465.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ekin ol der beni yeşertir. Çirkinleş der, sarartır.Varlığı emriyle yaratan Tanrı’nın çevgânları önünde mekân âleminde de koşup duruyoruz.Lâmekân âleminde de.
İNGİLİZCE BOŞ
2466.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Renksizlik âlemi, renge esir olunca bir Mûsâ öbür Mûsâ ile savaşa düştü.
İNGİLİZCE BOŞ
2467.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Renksizlik âlemine ulaşırsan Mûsâ ile Firavun’un karıştığı âleme erişirsin.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2468.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bu nükte yüzünden hatırına “renk, nasıl olur da kıylü kalden kurtulur?
İNGİLİZCE BOŞ


2469.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Şaşılacak şey... Bu renk, renksizlik âleminden zuhura geldiği halde, renksizlikle nasıl savaşa girişir?
İNGİLİZCE BOŞ
2470.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
* Yağın aslı sudandır ve su ile artar. Sonunda nasıl olur da suya zıt olur?
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement