FANDOM


2461-2470 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2481-2490
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2471.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Mademki yağı su ile yoğurdular; yağ sudan oldu; su ile yağ neden birbirine zıt oldu?
İNGİLİZCE BOŞ
2472.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Gül dikenden meydana meydana gelmiştir, diken de gülden... böyle olduğu halde niçin savaşa, maceralara düşmüşlerdi?.. gibi bir sual hatıra gelirse (bil ki bu)
İNGİLİZCE BOŞ
2473.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Ya hakikatta savaş değildir, bir hikmet içindir, eşek satanların kavgaları gibi bir hiledir. Bir sanattır;
İNGİLİZCE BOŞ
2474.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Yahut ne savaş ne hikmet...Hayretten ibarettir. Bu, viraneliktir, içinde define aramak gerek.
İNGİLİZCE BOŞ .
2475.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Sen define sandığın şey yüzünden, o vehminden defineyi kaybediyorsun.
İNGİLİZCE BOŞ
2476.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Sen vehmi de, tedbirleri, düşünceleri de mamure bil, mamur yerlerde define olmaz.
İNGİLİZCE BOŞ
2477.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Mamur yerlerde varlık, didişmek olur. Yok olan, varlıklardan utanır, arlanır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2478.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Varlık, yokluktan feryad etmemiştir. Yokluk, o varlığı, kendisinden uzaklaştırmış, gidermiştir.
İNGİLİZCE BOŞ


2479.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
“Ben yokluktan kaçıyorum” deme. Hakikatte o, senden yirmi kere daha fazla kaçmakta!
İNGİLİZCE BOŞ
2480.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Görünüşte seni kendisine çağırmaktadır ama içinden seni reddetme sopasıyla sürmektedir.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.