Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages
2471-2480 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2491-2500
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2481.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bu işler, kovalayanı yanıltmak için ata çakılan ters nallardır; ey sâf kişi! Firavun’un, Mûsâ'dan nefretini, sen Mûsâ'dan bil.
İNGİLİZCE BOŞ
2482.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Tabiata inananlar; gök bir yumurtadır, yer de onun sarısı diye itikat etmişlerdir.
İNGİLİZCE BOŞ
2483.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Birisi, “Bu yeryüzü, yeri kaplayan göğün ortasında nasıl duruyor?
İNGİLİZCE BOŞ
2484.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Havaya asılmış bir kandil gibi ne aşağıya gitmekte, ne yukarı çıkmakta” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ .
2485.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
O hakîm, “Altı cihetten de göğün çekmesi yüzünden hava ortasında kalır.
İNGİLİZCE BOŞ
2486.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Mıknatıstan bir yuvarlak olsa ortasına konan demir, ortada kalır” diye cevap verdi.
İNGİLİZCE BOŞ
2487.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Öteki hakîm de “Sâf gök, kara toprağı kendisine çekmez.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2488.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Onu altı taraftan da iter. Ondan dolayı da yeryüzü, kuvvetli yeller ortasında muallâkta kalmıştır” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ


2489.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Kemâl ehlinin gönülleri de firavunların canlarını böyle defeder de, onlar dalâletde kalırlar.
İNGİLİZCE BOŞ
2490.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Onları bu cihan da defeder, o cihan da. O yolsuzlar da bu yüzden o cihandan da mahrum kalırlar, bu cihanda da.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement