FANDOM


2491-2500 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2501-2510
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2491.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ululuk sahibi Tanrının kullarından, velîlerden baş çeker, uzaklaşırsan bil ki onlar senden hoşlanmıyorlar, onlar seni istemiyorlar.
İNGİLİZCE BOŞ
2492.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Onların kehlibarları vardır, meydana çıkarırlarsa senin saman çöpü gibi olan varlığını deliye döndürür, kendilerine çekerler.
İNGİLİZCE BOŞ
2493.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Kehlibarlarını saklarlarsa derhal seni azgınlığa teslim ederler.
İNGİLİZCE BOŞ
2494.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Hayvanlık mertebesi nasıl insanlığa esir ve mağlûpsa.
İNGİLİZCE BOŞ .
2495.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
İnsan mertebesinin de Tanrı velîlerinin elinde hayvan gibi mağlûp olduğunu anla ey yoksul!
İNGİLİZCE BOŞ
2496.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ahmed, irşadederken halka “Kullarım” dedi. Tanrı bütün âlemi “ Kul yâ ibâdî” diye çağır” buyurdu.
İNGİLİZCE BOŞ
2497.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Senin aklın deveciye benzer, sen de devesin, Akıl, seni, ister istemez hükmünce çekip durmaktadır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2498.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Velîler, akılların aklıdır. Akıllar da ta en sonuncusuna kadar develere benzer.
İNGİLİZCE BOŞ


2499.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Onlara ibretle bak: bir kılavuz, yüz binlerce can
İNGİLİZCE BOŞ
2500.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ne kılavuzu ne deveciyi! Sen, güneşi gören gözü bul da sonra bak!
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.