Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages
2501-2510 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2521-2530
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2511.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı devesi, ırmaktan buluttan su içmekteydi. Onlar, Hakk’ın suyunu Hak’tan esirgediler.
İNGİLİZCE BOŞ
2512.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Salih’in devesi, salih kişilerin cisimleri gibidir; onlar kötülerin helâki için tuzaktır.
İNGİLİZCE BOŞ
2513.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Neticede” Tanrı devesinden ve içeceğinden çekinin” hükmü, o ümmeti ne dertlere uğrattı, onları nasıl helâk etti!
İNGİLİZCE BOŞ
2514.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı kahrının şahnesi, bir devenin kanına diyet olarak onlardan bütün bir şehri diledi.
İNGİLİZCE BOŞ .
2515.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ruh, Salih gibidir,ten de deveye benzer. Ruh vuslattadır ten ihtiyaç içindedir.
İNGİLİZCE BOŞ
2516.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Temiz ruha zarar vermenin imkânı yoktur. Tanrı yaralanmaz.
İNGİLİZCE BOŞ
2517.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Böyle ruha sahip olanlara kimse galip gelemez. Zarar gelse bile sedefe gelir, inciye değil.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2518.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Temiz ruha zarar vermenin imkânı yoktur. Tanrı’nın nuru, kâfirlere mağlup olmaz.
İNGİLİZCE BOŞ


2519.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Can, toprağa mensup cisme, kötü kişiler, incitsinler de Tanrı imtihanını görsünler diye ulaştı, bu yüzden cisimle bağdaştı, birleşti.
İNGİLİZCE BOŞ
2520.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Canı inciten kişinin, bu incitmenin Tanrı’yı incitme olduğundan haberi yoktur. Bilmiyor ki bu küpün suyu ırmak suyu ile birleşmiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement