Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.700
pages
2511-2520 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2531-2540
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2521.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı bütün âleme penah olsun diye bir cisme alâka bağlamıştır.
İNGİLİZCE BOŞ
2522.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
*Onların gönüllerine kimse muzaffer olamaz. Sedefe zarar gelir, inciye gelmez.Tanrı velisinin cisim devesine kul ol ki Salih Peygamberle kapı yoldaşı olasın.
İNGİLİZCE BOŞ
2523.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Salih peygamber, “ Madem ki haset ettiniz, bu işi yaptınız… üç gün sonra Tanrı’dan azap erişecek.
İNGİLİZCE BOŞ
2524.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ondan üç gün sonra da can alıcı Tanrı’dan başka bir âfet gelecek ki onun üç alâmeti vardır:
İNGİLİZCE BOŞ .
2525.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Hepinizin yüzünüzün rengi değişir. Birbirinize bakınca yüzlerinizi türlü türlü renklerde görürsünüz.
İNGİLİZCE BOŞ
2526.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
İlk günlerde yüzleriniz safran gibi sararır; ikinci günü erguvan gibi kızarır.
İNGİLİZCE BOŞ
2527.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Üçüncü günü yüzleriniz tamamı ile kararır, ondan sonra da Tanrı’nın kahrı gelir, çatar.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2528.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer bu tehdide benden delil isterseniz devenin yavrusunu daha doğru kovalayın!Eğer tutabilirseniz derdinize çare bulunur. Tutamazsanız ümit kuşu uzaktan kaçtı, gitti!” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ


2529.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
*Bu sözü duyunca hepsi birden köpek gibi onun ardından seğirtmeğe başladılar.
İNGİLİZCE BOŞ
2530.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Kimse yavruya erişmedi; dağlar arasına dalıp kayboldu.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement