FANDOM


2531-2540 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2551-2560
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2541.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Salih’in kavmi, Tanrı kahrının zahmını beklediler: o kahır ve azap da gelip o şehri yok etti.
İNGİLİZCE BOŞ
2542.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Salih, halvetten çıkıp şehre doğru gitti; gördü ki şehir duman ve ateş içinde.
İNGİLİZCE BOŞ
2543.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Onların hâk ile yeksân olmuş cüzülerinden bile feryat ve figanlarını duyuyordu; feryat duyulmaktaydı ama ortada feryat eden yok!
İNGİLİZCE BOŞ
2544.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Kemiklerinden iniltiler, sızıntılar duydu; canları çiğ taneleri gibi yaş döküyor, ağlıyordu.
İNGİLİZCE BOŞ .
2545.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Salih bunu duyup ağlamaya başladı: feryat edenlere feryat etmeye koyuldu:
İNGİLİZCE BOŞ
2546.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
”Ey bâtıl yolda yaşayan kavim! Ben sizin çevrinizden Tanrı’ya şikâyet etmiş ağlamıştım.
İNGİLİZCE BOŞ
2547.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, bana “Onların eziyetlerine sabret; onlara nasihat ver. Zaten devirlerinden çok bir zaman kalmadı” demişti.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2548.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Ben, “ Cefaları eziyetleri yüzünden onlara nasihat edemiyorum. Nasihat sütü sevgiden, sâflıktan coşup akar” demiştim.
İNGİLİZCE BOŞ


2549.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bana o kadar eziyetler ettiniz ki nasihat sütü damarlarımda dondu.
İNGİLİZCE BOŞ
2550.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, bana “Ben sana lûtuf ve inayet eder, o yaralara merhem koyarım” buyurdu.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.