Yenişehir Wiki
Advertisement
2551-2560 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2571-2580
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2561.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
O ağlarken aklı diyordu ki: “Bu ağlama neden? Seninle eğlenen o çeşit bir kavme ağlamak reva mı?
İNGİLİZCE BOŞ
2562.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Neye ağlıyorsun, söyle. Yaptıkları işlere mi? O gidişleri kötü kin askerine mi?
İNGİLİZCE BOŞ
2563.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Onların paslı karanlık gönüllerine mi, yılan gibi zehirli dillerine mi?
İNGİLİZCE BOŞ
2564.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Onların Segsar’larınkine benzeyen nefes ve dişlerine mi? Akrep yatağı olan ağız ve gözlerine mi?
İNGİLİZCE BOŞ .
2565.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
İnatlarına mı, alaylarına mı, kınamalarına mı? Şükret; bak, Tanrı onları nasıl hapsetti, helâk eyledi!
İNGİLİZCE BOŞ
2566.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Birbirlerine görünmek ve duyulmak kaygısı ile hür ihtiyar olmadılar, kart eşek oldular.
İNGİLİZCE BOŞ
2567.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Elleri eğri, ayakları eğri, gözleri eğri, bakışları eğri, savaşları eğri, öfkeleri eğri...
İNGİLİZCE BOŞ ,
2568.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Onlar, geçmişleri taklit edip naklettikleri reylere uyduklarından bu akıl pîrinin başına ayak bastılar.
İNGİLİZCE BOŞ


2569.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı cehennemlikleri göstermek üzere dünyaya cennetten kullar getirdi...”
İNGİLİZCE BOŞ
2570.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Cehennemlikler, cennetlikler bir dükkânda otururlar. Aralarında bir perde vardır, birbirlerine karışmazlar.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement