FANDOM


2561-2570 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2581-2590
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2571.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Nâr ehliyle nur ehli, görünüşte karışıktır ama aralarında Kaf dağı çekilmiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
2572.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bunlar, madende toprakla altının birbirine karışmasına benzerler. Toprakla altın karışıktır ama aralarında yüzlerce ova, yüzlerce konak var!
İNGİLİZCE BOŞ
2573.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Bu, bir dizide hakikî inci ile yalancı incinin bir gecelik konuk gibi misafir olmasına benzer.
İNGİLİZCE BOŞ
2574.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Denizin yarısı şeker gibi tatlı, lezzetli, rengi ay gibi parlak;
İNGİLİZCE BOŞ .
2575.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Diğer yarısı, yılan zehiri gibi acı,lezzetsiz, rengi de katran gibi kara.
İNGİLİZCE BOŞ
2576.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Cennetlikle cehennemlik olanlar da deniz gibi alttan üstten, dalgalanıp dururlar.
İNGİLİZCE BOŞ
2577.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Dar ve küçük bir cisimden dalgaların birbiri ardınca zuhuru da canların barışta, savaşta birbirlerine karışmalarına benzer.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2578.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir.
İNGİLİZCE BOŞ


2579.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri altüst eder.
İNGİLİZCE BOŞ
2580.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Sevgi, acıları tatlıya çeker, tatlılaştırır. Çünkü sevgilerin aslı, doğru yola götürmedir.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.