Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2571-2580 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2591-2600
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2581.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Kahır ise, tatlıyı acılığa çekmektedir. Acı, tatlı ile bir arada bulunur, bağdaşır mı?
İNGİLİZCE BOŞ
2582.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Acı tatlı; bu gözle görünmez. Basiret ehli, onları, akıbet penceresinden görmeyi bilir.
İNGİLİZCE BOŞ
2583.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Akıbeti gören göz, doğruyu görebilir. Âhiri gören göz ise gururdan, körlükten ibarettir.
İNGİLİZCE BOŞ
2584.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Nice tatlılar vardır ki şeker gibidir, fakat o şeker içinde zehir gizlidir.
İNGİLİZCE BOŞ .
2585.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Aklı en üstün, anlayışı en keskin olan, kokudan anlar. Öbürüyse ancak dudağına, dişine değince fark eder.
İNGİLİZCE BOŞ
2586.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Şeytan “Yiyin” diye bağırır ama o adamın dudağı zehri, boğazına varmadan reddeder.
İNGİLİZCE BOŞ
2587.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Başka biri boğazına varınca anlar, bir başkası yer, bedenini berbat edince anlar.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2588.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Zehir; diğer birisinde abdest bozarken yanış yapar; zaman zaman ciğerini delen bir acı peyda eder.
İNGİLİZCE BOŞ


2589.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bir başkasında zehrin eseri; günler, aylar geçtikten sonra görünür. Diğer birisinde ise ölümden ve Sûr üfürüldükten sonra meydana çıkar.
İNGİLİZCE BOŞ
2590.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer o kişiye mezarda mühlet verirlerse mutlaka mahşer günü azap ederler.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement