Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2581-2590 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2601-2610
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ahmet Çavuş

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2591.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Her otun, her şekerin zamanede bir oluş müddeti vardır.
İNGİLİZCE BOŞ
2592.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Lâlin, güneşin tesiriyle renk, parlaklık ve letafet elde etmesi için yılların geçmesi gerektir.
İNGİLİZCE BOŞ
2593.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ.
Alelâde otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir gül verir.
İNGİLİZCE BOŞ
2594.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Yüce ve Ulu Tanrı, bunun için eceli, yani her şeyin müddetini En’am sûresinde anlatmıştır.
İNGİLİZCE BOŞ .
2595.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bunu duydun ya; her kılın kulak kesilsin... Bu duyduğun âbıhayattır, afiyet olsun!
İNGİLİZCE BOŞ
2596.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bu söze söz deme, âbıhayat de. Bu sözü, eski harfler teninde yepyeni bir ruh olarak gör.
İNGİLİZCE BOŞ
2597.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Arkadaş; başka bir nükte daha duy. Bu nükte can gibi hem apaçık, meydandadır, hem gayet ince ve gizli.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2598.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bir yer olur ki bu yılan zehri, Tanrı’nın tasarruflarıyla gayet tatlı ve lezzetli bir hale gelir.
İNGİLİZCE BOŞ


2599.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Bir yerde zehirdir, bir yerde ilâç... Bir yerde küfürdü, bir yerde tam lâyık ve yerinde.
İNGİLİZCE BOŞ
2600.
FARSÇA BOŞ
TRANSKRİPT BOŞ
Orada cana zarar verir ama burada derman kesilir.Su,koruk içinde ekşidir; fakat üzüme gelince tatlılaşır, güzelleşir.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement