FANDOM


2591-2600 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2611-2620
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Mehmet Emin KAYA

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2601.div>
گفت آن شیر اندرین چه ساکنست
TRANSKRİPT BOŞ
Su, koruk içinde ekşidir; fakat üzüme gelince tatlılaşır, güzelleşir.
İNGİLİZCE BOŞ
2602.
اندرین قلعه ز آفات آمنست
TRANSKRİPT BOŞ
Sonra küpün içine girince acır, haram olur...Sirke olunca ne güzel katıktır!
İNGİLİZCE BOŞ
2603.
قعر چه بگزید هر که عاقلست
TRANSKRİPT BOŞ.
Müridin, küstahlık ederek kâmil vlî ne yaparsa yapması lâyık değildir. Çünkü helva, hekime ziyan vermez ama hastaya ziyan verir. Soğuk ve kar, olmuş üzüme dokunmaz, fakat koruğa dokunur. Çünkü koruk, daha kemâle gelmemiştir; yoldadır; “ Liyağfire lekellâhu mâ tekaddeme min zenbike ve ma teahhar “ haline gelmemiştir

Velî, zehir yese bal olur, fakat talip yese aklı kararır zarara uğrar.

İNGİLİZCE BOŞ
2064.
زانک در خلوت صفاهای دلست
TRANSKRİPT BOŞ
Süleyman ”Rabbi hebli” demiş, yani “”Benden başkasına bu saltanatı verme.”
İNGİLİZCE BOŞ .
2605.
ظلمت چه به که ظلمتهای خلق
TRANSKRİPT BOŞ
Yahut benden başkasına bu lûtufta, bu ihsanda bulunma” diye niyaz etmiştir. Bu hasede benzer ama değildir.
İNGİLİZCE BOŞ
2606.
سر نبرد آنکس که گیرد پای خلق
TRANSKRİPT BOŞ
Lâ yenbağı nüktesini candan oku. Benden sonra bu saltanatı kimseye verme sırrını onun nekesliğinden bilme.
İNGİLİZCE BOŞ
2607.
گفت پیش آ زخمم او را قاهرست
TRANSKRİPT BOŞ
Hattâ o, saltanatta yüzlerce zarar ve tehlike gördü. Cihan saltanatı, kıldan kıla, baştanbaşa can kaygısından, baş korkusundan ibarettir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2608.
تو ببین کان شیر در چه حاضرست
TRANSKRİPT BOŞ
Baş korkusuyla can ve din korkusu... Bize bunun gibi bir imtihan daha olamaz
İNGİLİZCE BOŞ


2609.
گفت من سوزیده ام زان آتشی
TRANSKRİPT BOŞ
Süleyman himmetli birisi gerektir ki bu yüz binlerce renkten, kokudan vazgeçsin.
İNGİLİZCE BOŞ
2610.
تو مگر اندر بر خویشم کشی
TRANSKRİPT BOŞ
Kuvvet ve kudretiyle beraber o saltanatın dalgası Süleyman’ın bile nefesini tıkıyordu.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.