FANDOM


2601-2610 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2621-2630
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Pınar BULUT

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2611.
تا به پشت تو من ای کان کرم
TRANSKRİPT BOŞ
Bu keder yüzünden üstüne toz, toprak konunca bütün cihan padişahlarına acıdı da.
İNGİLİZCE BOŞ
2612.
چشم بگشایم بچه در بنگرم
TRANSKRİPT BOŞ
Şefaat edip ”Bana verdiğin bu saltanatı, kemal sahibi olanlara da ver.
İNGİLİZCE BOŞ
2613.
چونک شیر اندر بر خویشش کشید
TRANSKRİPT BOŞ.
Bu saltanatı, kerem edip kime verir, kime bağışlarsan Süleyman odur, o da benim.
İNGİLİZCE BOŞ
2614.
در پناه شیر تا چه می دوید
TRANSKRİPT BOŞ
O benden sonra kimseye verme hükmüne dahil değildir; benimledir. Hattâ benimle ne demek? O kişi, davasız, nizasız benim” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ .
2615.
چونک در چه بنگریدند اندر آب
TRANSKRİPT BOŞ
Bunu anlatmak farzdır. Ama biz, yine karıkoca hikâyesine dönüyoruz.
İNGİLİZCE BOŞ
2616.
اندر آب از شیر و او در تافت تاب
TRANSKRİPT BOŞ
Bir Muhlis’in (Çelebi Hüsameddin’in) gönlü, o karı ve koca hikâyesinin neticesini istemekte.
İNGİLİZCE BOŞ
2617.
شیر عکس خویش دید از آب تفت
TRANSKRİPT BOŞ
Karıkoca hikâyesi, bir masaldan ibaret. Fakat onu nefsinle aklının misali bil.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2618.
شکل شیری در برش خرگوش زفت
TRANSKRİPT BOŞ
Bu kadınla erkek nefisle akıldır. İyi kişiye de mutlaka lâzımdır, kötü kişiye de
İNGİLİZCE BOŞ


2619.
چونک خصم خویش را در آب دید
TRANSKRİPT BOŞ
Bu ikisi, toprak yurtta esir ve mahpusturlar. Gece gündüz savaşta macera içinde.
İNGİLİZCE BOŞ
2620.
مر ورا بگذاشت و اندر چه جهید
TRANSKRİPT BOŞ
Kadın durmadan evin ihtiyaçlarını ister, evin şerefini, yani eve lâzım olan ekmeği, yüceliği, hürmeti diler durur.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.