FANDOM


2611-2620 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2631-2640
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2621.
در فتاد اندر چهی کو کنده بود
TRANSKRİPT BOŞ
Nefis, kadın gibi her işe bir çare bulmak üzere gâh toprağa döşenir, tevazu gösterir; gâh ululuk diler, yücelir.
İNGİLİZCE BOŞ
2622.
زانک ظلمش در سرش آینده بود
TRANSKRİPT BOŞ
Aklınsa, bu düşüncelerden zaten haberi yoktur. Fikrinde Tanrı gamından başka bir şey yoktur.
İNGİLİZCE BOŞ
2623.
چاه مظلم گشت ظلم ظالمان
TRANSKRİPT BOŞ.
Hikâyenin içyüzü, bu tane ve tuzaktır, nefisle akıl arasındaki maceradır, fakat sen dış yüzünün tamamını dinle.
İNGİLİZCE BOŞ
2624.
این چنین گفتند جمله عالمان
TRANSKRİPT BOŞ
Eğer yalnız mânaya ait anlatış kifayet etseydi âlem halkı, tamamı ile işten güçten kalır, âlemin nizamı bozulur giderdi.
İNGİLİZCE BOŞ .
2625.
هر که ظالم تر چهش با هول تر
TRANSKRİPT BOŞ
Sevgi, düşünce ve mânadan ibaret olsaydı senin oruç ve namazının zâhiri suretleri de kalmaz, yok olurdu.
İNGİLİZCE BOŞ
2626.
عدل فرمودست بتر را بتر
TRANSKRİPT BOŞ
Dostların birbirine armağan sunmaları, dostluğa nazaran ancak görünüşe ait şeylerdir.
İNGİLİZCE BOŞ
2627.
ای که تو از جاه ظلمی می کنی
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat bu suretle o armağanlar, gönüllerde gizli bulunan sevgilere şahadet eder.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2628.
دانک بهر خویش چاهی می کنی
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü, ey ulu kişi, zâhiri iyilikler gizli sevgilere şahittir.
İNGİLİZCE BOŞ


2629.
گرد خود چون کرم پیله بر متن
TRANSKRİPT BOŞ
Şahidin de bazen doğrucu, bazen yalancı olur. Sarhoş, bazen şaraptan olur, bazen de ayrandan!
İNGİLİZCE BOŞ
2630.
بهر خود چه می کنی اندازه کن
TRANSKRİPT BOŞ
Ayran içen de kendisini sarhoş gösterebilir. Gürültü eder, sarhoş görünür.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.