Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages
2621-2630 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2641-2650
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ayhan ÖZKAN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme:Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2631.
مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان
TRANSKRİPT BOŞ
O murai de, kendisini muhabbet sarhoşu sansınlar diye oruçlu görünür, namaz kılar.
İNGİLİZCE BOŞ
2632.
از نبی ذا جاء نصر الله خوان
TRANSKRİPT BOŞ
Surete ait işlerden meydana gelen şey bambaşkadır. Fakat gönülde gizli olan şeye alâmettir.
İNGİLİZCE BOŞ
2633.
گر تو پیلی خصم تو از تو رمید
TRANSKRİPT BOŞ.
Ya Rabbi, duamızı kabul et, bize bu temyizi ver de o eğri, yalancı alâmeti,doğrusundan ayırt edelim.
İNGİLİZCE BOŞ
2634.
نک جزا طیرا ابابیلت رسید
TRANSKRİPT BOŞ
Hiç, bu temyize nasıl malik olur? Tanrı nuru ile bakar, görürse o zaman bu temyizi elde eder.
İNGİLİZCE BOŞ .
2635.
گر ضعیفی در زمین خواهد امان
TRANSKRİPT BOŞ
Eser olmasa bile sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık gibi...Akrabalık sevgiyi bildirir.
İNGİLİZCE BOŞ
2636.
غلغل افتد در سپاه آسمان
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat imam ve muktedası Tanrı nuru olan kişi, ne eserlere kul olur ne sebeplere.
İNGİLİZCE BOŞ
2637.
گر بدندانش گزی پر خون کنی
TRANSKRİPT BOŞ
Sevgi gönülde şûlelendikçe büyür, nihayet sevgi sahibi, eserden kurtulur.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2638.
درد دندانت بگیرد چون کنی
TRANSKRİPT BOŞ
Sevgisini bildirmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü sevgi nurunu bütün kâinata yaymıştır.
İNGİLİZCE BOŞ


2639.
شیر خود را دید در چه وز غلو
TRANSKRİPT BOŞ
Bu sözün tamamlanması için hayli tafsilât var ama sen ara.
İNGİLİZCE BOŞ
2640.
خویش را نشناخت آن دم از عدو
TRANSKRİPT BOŞ
Gerçi mâna, bu suretten zâhir olmaktadır ama bir cihetten mânaya yakındır, bir bakımdan mânaya uzak!
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement