FANDOM


2641-2650 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2661-2670
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Pınar BULUT

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2651.
حمله بر خود می کنی ای ساده مرد
TRANSKRİPT BOŞ
Onun takdisiyle başka bir mukaddesliğe eriştiler.
İNGİLİZCE BOŞ
2652.
همچو آن شیری که بر خود حمله کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Âdem’in yüzünden nail oldukları fütuhata, göklerde bile erişememişlerdir.
İNGİLİZCE BOŞ
2653.
چون به قعر خوی خود اندر رسی
TRANSKRİPT BOŞ.
Âdem’in o pak ruhunun fezasına nispetle yedi gök sahası bile dardı.
İNGİLİZCE BOŞ
2654.
پس بدانی کز تو بود آن ناکسی
TRANSKRİPT BOŞ
Peygamber “Tanrı; ben, yücelere, aşağılara yere, göğe, hatta arşa sığmam. Bunu, ey aziz, yakînen bil.
İNGİLİZCE BOŞ .
2655.
شیر را در قعر پیدا شد که بود
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat şaşılacak şeydir ki inanan kişinin kalbine sığarım. Beni ararsan inanan gönüllerde ara buyurdu” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
2656.
نقش او آنکش دگر کس می نمود
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı dedi ki: “Ey haramdan, şüpheli şeylerden sakınan! Kullarımın arasına gir ki bu suretle beni görme cennetine erişesin.”
İNGİLİZCE BOŞ
2657.
هر که دندان ضعیفی می کند
TRANSKRİPT BOŞ
Arş, bile o nuriyle, o genişliğiyle beraber Âdem’ görünce yerinden kalktı.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2658.
کار آن شیر غلط بین می کند
TRANSKRİPT BOŞ
Arşın sonsuz bir büyüklüğü var, fakat mânaya karşı suret nedir ki?
İNGİLİZCE BOŞ


2659.
می ببیند خال بد بر روی عم
TRANSKRİPT BOŞ
Her melek diyordu ki: Bizim bundan önce yeryüzüyle üfletimiz vardı.
İNGİLİZCE BOŞ
2660.
عکس خال تست آن از عم مرم
TRANSKRİPT BOŞ
Hizmet ve ibadet tohumunu yere ekiyorduk. Yere olan bu meylimize, bu alâkamıza da şaşmaktaydık.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.