FANDOM


2681-2690 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2701-2710
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ahmet Çavuş

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2691.
برگها چون شاخ را بکشافتند
TRANSKRİPT BOŞ
Mecnun gibi ki, birisinden Leylâ’nın bir parça hastalandığını duydu.
İNGİLİZCE BOŞ
2692.
تا به بالای درخت اشتافتند
TRANSKRİPT BOŞ
Eyvah, dedi; bahanesiz nasıl gideyim? Gitmezsem, hatırını sormazsam ne hale gelirim?
İNGİLİZCE BOŞ
2693.
با زبان شطاه شکر خدا
TRANSKRİPT BOŞ.
Keşke hazık bir hekîm olaydım...O vakit Leylâ’ya koşa, koşa giderdim.
İNGİLİZCE BOŞ
2694.
می سراید هر بر و برگی جدا
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı, bize “Ya Muhammed, gelin de” buyurdu da bu davet, utanmamızın giderilmesine sebep oldu.
İNGİLİZCE BOŞ .
2695.
که بپرورد اصل ما را ذوالعطا
TRANSKRİPT BOŞ
Gece kuşlarının gözleri ve kabiliyetleri olsaydı gündüzün uçup gezerler, dönüp dolaşırlardı” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
2696.
تا درخت استغلظ آمد و استوی
TRANSKRİPT BOŞ
Kadın cevap verdi: “Kerem sahibi padişah meydana girer, kendisini gösterirse aletsizlik, aletin ta kendisi, vesileden mahrum oluş, vesilenin aynı oldu.
İNGİLİZCE BOŞ
2697.
جانهای بسته اندر آب و گل
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü alet, vesile… dâvaya düşmektir, varlık alâmetidir. Asıl hüner aletsizliktedir, alçalmadadır."
İNGİLİZCE BOŞ ,
2698.
چون رهند از آب و گلها شاددل
TRANSKRİPT BOŞ
Arap “Aletsiz nasıl alışveriş edeyim de aletsizliği elde edeyim?
İNGİLİZCE BOŞ


2699.
در هوای عشق حق رقصان شوند
TRANSKRİPT BOŞ
Müflisliğime de bir delil gerek ki padişah halime acısın.
İNGİLİZCE BOŞ
2700.
همچو قرص بدر بی نقصان شوند
TRANSKRİPT BOŞ
Sen, bana dedikodudan ve hileden başka bir şahit göster de o şen padişah merhamete gelsin.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.