Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2691-1700 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2711-2720
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Mehmet Emin KAYA

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2701.
چشمان در رقص و جانها خود مپرس
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü sözden ve kötü hileden ibaret olan bu şahitlik o hâkimler hâkiminin yanında mecruhtur.
İNGİLİZCE BOŞ
2702.
وانک گرد جان از آنها خود مپرس
TRANSKRİPT BOŞ
Müflisin şahidi doğruluk olmalı ki nuru, söylemeden parıldasın (halini arzetmeden hali anlaşılan)” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
2703.
شیر را خرگوش در زندان نشاند
TRANSKRİPT BOŞ.
Arabın, orada su kıtlığı var sanarak çölleri aşıp Bağdat’a, halifeye bir testi yağmur suyu hediye götürmesi

Kadın dedi ki: “Doğruluk varlığından tamamı ile çıkıp arınarak, isteğini terk etmendir.

İNGİLİZCE BOŞ
2704.
ننگ شیری کو ز خرگوشی بماند
TRANSKRİPT BOŞ
Testimizde yağmur suyu var. Malın, mülkün, sermayen bundan ibaret.
İNGİLİZCE BOŞ .
2705.
درچنان ننگی و آنگه این عجب
TRANSKRİPT BOŞ
Bu su testisini al, git; padişahlar padişahın huzuruna var, armağan götür.
İNGİLİZCE BOŞ
2706.
فخر دین خواهد که گویندش لقب
TRANSKRİPT BOŞ
De ki: Bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyi su hiç yoktur.
İNGİLİZCE BOŞ
2707.
ای تو شیری در تک این چاه فرد
TRANSKRİPT BOŞ
Padişahın hazinesi ağır elbiselerle doluysa da bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2708.
نقش چون خرگوش خونت ریخت و خورد
TRANSKRİPT BOŞ
O testi nedir? Bizim mezar gibi cismimiz, içinde de bizim acı ve hislerimizin suyu var.
İNGİLİZCE BOŞ


2709.
نفس خرگوشت به صحرا در چرا
TRANSKRİPT BOŞ
Ey Tanrı! “Tanrı, cennet karşılığına iman edenlerin canlarını, mallarını satın aldı” âyetindeki fazıl ve kereminden bizim bu küpümüzü, bu testimizi kabul et!
İNGİLİZCE BOŞ
2710.
تو بقعر این چه چون و چرا
TRANSKRİPT BOŞ
Bu beş duygudan meydana gelme beş lüleli testideki suyu her türlü murdar şeylerden, her çeşit pisliklerden temiz tut.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement