Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2711-2720 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2731-2740
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: DİLEK IŞILDAR

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2721.
حلقه کردند او چو شمعی در میان
TRANSKRİPT BOŞ
Keçeye sar, sarmala. Padişah, orucunu armağanla açsın.
İNGİLİZCE BOŞ
2722.
سجده آوردند و گفتندش که هان
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü dünyada bunun gibi su yoktur. Bu halis şarap, zevk ve sefa kaynağı!
İNGİLİZCE BOŞ
2723.
تو فرشته آسمانی یا پری
TRANSKRİPT BOŞ.
Çünkü onlar acı tuzlu suları içmekten daima hastadırlar, yarı kör olmuşlardır.
İNGİLİZCE BOŞ
2724.
نی تو عزرائیل شیران نری
TRANSKRİPT BOŞ
Durağı, yatağı acı subaşı olan kuş; sâf berrak suyu ne bilsin?
İNGİLİZCE BOŞ .
2725.
هرچه هستی جان ما قربان تست
TRANSKRİPT BOŞ
Yurdun acı su kaynağı; Şatt’ı, Ceyhun’u nereden bileceksin?
İNGİLİZCE BOŞ
2726.
دست بردی دست و بازویت درست
TRANSKRİPT BOŞ
Ey şu fâni konaktan kurtulmayan! Sen yokluğu, sarhoşluğu ve neşeyi ne bilirsin ki!
İNGİLİZCE BOŞ
2727.
راند حق این آب را در جوی تو
TRANSKRİPT BOŞ
Bilsen bile babandan, atandan nakil ve rivayet yoluyla bilirsin. Senin yanında bu adlar ebced gibidir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2728.
آفرین بر دست و بر بازوی تو
TRANSKRİPT BOŞ
Ebced, hevvez. Bunlar, bütün çocuklara apaçık ve meydandadır, fakat mânası yok.
İNGİLİZCE BOŞ


2729.
باز گو تا چون سگالیدی به مکر
TRANSKRİPT BOŞ
Hulâsa, Arap testiyi alıp yola düştü. Gece, gündüz onu taşımaktaydı.
İNGİLİZCE BOŞ
2730.
آن عوان را چون بمالیدی به مکر
TRANSKRİPT BOŞ
Testiye bir ziyan gelecek diye korkusundan titreyerek çölden ta... şehre kadar götürdü.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement