Yenişehir Wiki
Advertisement
2731-2740 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2751-2760
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Abdurrahman AKTAŞ

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2741.
حق بدور نوبت این تایید را
TRANSKRİPT BOŞ
Süleyman’dan karıncaya kadar herkes, neşe içinde... Hepsi Sûr üfürülmüş te dirilmiş canlar gibi.
İNGİLİZCE BOŞ
2742.
می نماید اهل ظن و دید را
TRANSKRİPT BOŞ
Görünüşe aldananlar, cevherlere gark olmuşlar... İç yüzüne ehemmiyet verenler, mâna denizini bulmuşlar.
İNGİLİZCE BOŞ
2743.
هین بملک نوبتی شادی مکن
TRANSKRİPT BOŞ.
Görünüşe aldananlar, cevherlere gark olmuşlar... İç yüzüne ehemmiyet verenler, mâna denizini bulmuşlar.
İNGİLİZCE BOŞ
2744.
ای تو بسته نوبت آزادی مکن
TRANSKRİPT BOŞ
Himmetsizler, himmete erişmiş... Himmet sahipleri nimete erişmiş!
İNGİLİZCE BOŞ.
2745.
آنک ملکش برتر از نوبت تنند
TRANSKRİPT BOŞ
Cilalı ve tozsuz ayna arayan güzeller gibi cömertlik de yoksul ve zayıf kişileri arar.
İNGİLİZCE BOŞ
2746.
برتر از هفت انجمش نوبت زنند
TRANSKRİPT BOŞ
Güzellerin yüzü ayna ile güzelleşir. Onlar aynaya bakıp bezenirler. İhsan ve keremin yüzü de yoksula bakmakla görünür.
İNGİLİZCE BOŞ
2747.
برتر از نوبت ملوک باقیند
TRANSKRİPT BOŞ
Bundan dolayı Hak “Vedduhâ” sûresinde “ Ey Muhammed, yoksula bağırma” buyurdu.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2748.
دور دایم روحها با ساقیند
TRANSKRİPT BOŞ
Mademki yoksul, cömertliğin aynasıdır, iyi bil ki ağızdan çıkan nefes aynayı buğulandırır.
İNGİLİZCE BOŞ


2749.
ترک این شرب ار بگویی یک دو روز
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı’nın bir çeşit cömertliği, yoksulları meydana çıkarır, bir başka cömertliği de onlara bol bol ihsanda bulunur.
İNGİLİZCE BOŞ
2750.
در کنی اندر شراب خلد پوز
TRANSKRİPT BOŞ
Şu halde yoksullar, Tanrı cömertliği aynalarıdır. Hak ile Hak olan ve varlıktan tamamı ile geçen hakikî yoksullarsa mutlak nur olmuşlardır.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement