Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.753
pages

Şablon:Çalışma var.

2741-2750 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2761-2770
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Mehmet Emin Kaya

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2751.
ای شهان کشتیم ما خصم برون
TRANSKRİPT BOŞ
Bu iki çeşit yoksuldan başkaları (yani varlığı olmayanlarla varlıktan geçenlerden başkaları) esasen ölüdür. Bu çeşit adam bu kapıda değildir, perdedeki, nakıştan, suretten ibarettir.
İNGİLİZCE BOŞ
2752.
ماند خصمی زو بتر در اندرون
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrı’ya muhtaç ve susamış kişiyle Tanrı’ya ait bir şeye sahip olmayan ve ondan başkasını dileyen kişi arasındaki fark "O kişi, yoksulun resmidir, canı yoktur, ekmek yemez. Köpek resmine kemik atma."
İNGİLİZCE BOŞ
2753.
کشتن این کار عقل و هوش نیست
TRANSKRİPT BOŞ.
O, Tanrı fakiri değil, lokma fakiridir. Ölü resmin önüne yemek tabağını koyma.
İNGİLİZCE BOŞ
2754.
شیر باطن سخره خرگوش نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Ekmek yoksulu, karada balıktır. Şekli balık şeklidir ama denizden ürküp kaçar.
İNGİLİZCE BOŞ .
2755.
دوزخست این نفس و دوزخ اژدهاست
TRANSKRİPT BOŞ
O evde beslenen kuştur, havada uçan Sîmurg değil. Nefis şeyler yiyip içer, gıdası Hak’tan değildir.
İNGİLİZCE BOŞ
2756.
کو به دریاها نگردد کم و کاست
TRANSKRİPT BOŞ
Yemek, içmek için Tanrı âşığıdır; canı güzelliğe âşık değildir.
İNGİLİZCE BOŞ
2757.
هفت دریا را در آشامد هنوز
TRANSKRİPT BOŞ
Tanrının zatına âşık olduğunu vehmetse bile sevdiği zat değildir; vehmi, esma ve sıfâtın verdiği vehimdir.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2758.
کم نگردد سوزش آن خلق سوز
TRANSKRİPT BOŞ
Vehim; vasıflardan, hadlerden doğar. Hak ise doğmamıştır, doğurmaz.
İNGİLİZCE BOŞ


2759.
سنگها و کافران سنگ دل
TRANSKRİPT BOŞ
Kendi tasvir ettiği şeye, kendi vehmine aşık olan kişi, nereden nimet ve ihsan sahibi Tanrı âşıklarından olacak?
İNGİLİZCE BOŞ
2760.
اندر آیند اندرو زار و خجل
TRANSKRİPT BOŞ
O vehme âşık olan, doğrucuysa mecazi sevgisi, kendisini nihayet hakikate çeker, götürür.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement