Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2761-2770 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2781-2790
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: DİLEK IŞILDAR

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2771.
این قدم حق را بود کو را کشد
TRANSKRİPT BOŞ
Sen, ancak dışardan elbiseleri görürsün. Elbiseni çıkar, soyun da bir içeriye gir arkadaş!
İNGİLİZCE BOŞ
2772.
غیر حق خود کی کمان او کشد
TRANSKRİPT BOŞ
Çünkü elbiseyle içeriye yol yoktur. Ten elbiseden, elbise de tenden haberdar değildir.
İNGİLİZCE BOŞ
2773.
در کمان ننهند الا تیر راست
TRANSKRİPT BOŞ.
O bedevi Arap uzak çöllerden Hilâfet Şehrinin kapısına vardı.
İNGİLİZCE BOŞ
2774.
این کمان را بازگون کژ تیرهاست
TRANSKRİPT BOŞ
Kapıcılar, bedeviyi karşılayıp üstüne lûtuf gülsuyunu serptiler.
İNGİLİZCE BOŞ .
2775.
راست شو چون تیر و واره از کمان
TRANSKRİPT BOŞ
Bedevi söylemeden ihtiyacını, dileğini anladılar. Zaten onların işi istetmeden ihsan etmekti.
İNGİLİZCE BOŞ
2776.
کز کمان هر راست بجهد بی گمان
TRANSKRİPT BOŞ
Ona “Ey Arab’ın en asili, en yücesi! Hangi diyardansın, yolla, yol yorgunluğuyla nasılsın?” dediler.
İNGİLİZCE BOŞ
2777.
چونک وا گشتم ز پیگار برون
TRANSKRİPT BOŞ
Bedevi dedi ki: “Eğer bana yüz verirseniz asîlim, yüceyim. Fakat ardınıza atar mühimsemezseniz ne asaletim var ne yüzüm!
İNGİLİZCE BOŞ ,
2778.
روی آوردم به پیگار درون
TRANSKRİPT BOŞ
Ey yüzlerinde ululuk nişanesi olanlar, ey şevketleri Câferi altından daha hoş kişiler!
İNGİLİZCE BOŞ


2779.
قد رجعنا من جهاد الاصغریم
TRANSKRİPT BOŞ
Sizi bir kerecik görmek, sizinle bir kerecik buluşmak, yüzlerce kişileri görmeye, yüzlerce güzellerle buluşmaya bedeldir. Sizi görmek için mal, mülk, servet... hepsi feda olsun!
İNGİLİZCE BOŞ
2780.
با نبی اندر جهاد اکبریم
TRANSKRİPT BOŞ
Ey Tanrı nuruyla bakanlar, bu dereceye erişmiş olanlar, padişahlar padişahının ahlâkıyla ahlâklanmış kişiler!
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement