Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages
2771-2780 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2791-2800
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2781.
قوت از حق خواهم و توفیق و لاف
TRANSKRİPT BOŞ
Kimya gibi olan bakışı nızla bakıra benzer insanlara bakar, onları altın haline getirirsiniz.
İNGİLİZCE BOŞ
2782.
تا به سوزن بر کنم این کوه قاف
TRANSKRİPT BOŞ
Ben garibim, padişahın lûtfunu umarak çöllerden geldim. Onun lûtfunun kokusu çölleri tuttu, kum zerrelerini kapladı, o zerreler bile lûtfiyle canlandı.
İNGİLİZCE BOŞ
2783.
سهل شیری دان که صفها بشکند
TRANSKRİPT BOŞ.
Buralara kadar paraya kavuşmak için gelmiştim, fakat ulaşınca sizin yüzünüzden sarhoş oldum.
İNGİLİZCE BOŞ
2784.
شیر آنست آن که خود را بشکند
TRANSKRİPT BOŞ
Buralara kadar paraya kavuşmak için gelmiştim, fakat ulaşınca sizin yüzünüzden sarhoş oldum.
İNGİLİZCE BOŞ .
2785.
تا عمر آمد ز قیصر یک رسول
TRANSKRİPT BOŞ
Birisi, ekmek almak için ekmekçi dükkânına koştu, fakat ekmekçinin güzelliğini görünce canını verdi.
İNGİLİZCE BOŞ
2786.
در مدینه از بیابان نغول
TRANSKRİPT BOŞ
Birisi, gezip eğlenmek üzere gül bahçesine gitti, bahçıvanın yüzü teferrüç yeri oldu.
İNGİLİZCE BOŞ
2787.
گفت کو قصر خلیفه ای حشم
TRANSKRİPT BOŞ
Kuyudan su çekerken Yusuf’un yüzünden âbıhayat içen bedevi gibi...
İNGİLİZCE BOŞ ,
2788.
تا من اسپ و رخت را آنجا کشم
TRANSKRİPT BOŞ
Mûsâ ateş elde etmek için gitti, öyle bir ateş gördü ki ateşten vazgeçti.
İNGİLİZCE BOŞ


2789.
قوم گفتندش که او را قصر نیست
TRANSKRİPT BOŞ
İsa düşmanlardan kurtulmak için kaçtı. O kaçış, onu dördüncü kat göğe kadar çıkardı.
İNGİLİZCE BOŞ
2790.
مر عمر را قصر جان روشنیست
TRANSKRİPT BOŞ
Buğday başağı, Âdemin tuzağı oldu da bu suretle varlığı, insanlara başak oldu; bütün insanlar ondan var oldu.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement