Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.301
pages
2781-2790 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2801-2810
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: DİLEK IŞILDAR

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça tercüme: Muhammet AYDIN

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2791.
گرچه از میری ورا آوازه ایست
TRANSKRİPT BOŞ
Doğan kuşu, karnını doyurmak üzere tuzağa tutulur, fakat bu yüzden devlet ve kuvvet bulur, padişahın kolu, durağı olur.
İNGİLİZCE BOŞ
2792.
همچو درویشان مر او را کازه ایست
TRANSKRİPT BOŞ
Çocuk, babası lûtfedecek, kendisine kuş alacak ümidiyle, fakat hakikatte hüner sahibi olmak için mektebe gider.
İNGİLİZCE BOŞ
2793.
ای برادر چون ببینی قصر او
TRANSKRİPT BOŞ.
Mektepten çıkınca yücelir, en yüksek mevkiye sahip olur. Hocaya aylık verirken âlemi aydınlatan bir bedir haline gelir.
İNGİLİZCE BOŞ
2794.
چونک در چشم دلت رستست مو
TRANSKRİPT BOŞ
Abbas, kin güderek eski dinin öcünü almak ve Ahmed’i ortadan kaldırmak üzere harp etmeye gelmişti.
İNGİLİZCE BOŞ .
2795.
چشم دل از مو و علت پاک آر
TRANSKRİPT BOŞ
Öyle olduğu halde o ve evlâtları, hilâfet makamında kıyamete dek dine arka oldular, o makama şeref verdiler.
İNGİLİZCE BOŞ
2796.
وانگه آن دیدار قصرش چشم دار
TRANSKRİPT BOŞ
Ben, bu kapıya bir şey dilemek için geldim; daha dehlizde baş köşe oldum, yüceldim.
İNGİLİZCE BOŞ
2797.
هر که را هست از هوسها جان پاک
TRANSKRİPT BOŞ
Ekmek ümidiyle armağan olarak su getirdim; ekmek kokusu, beni ta cennetin baş köşesine kadar çekti, götürdü.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2798.
زود بیند حضرت و ایوان پاک
TRANSKRİPT BOŞ
Ekmek, bir Âdem’i cennetten sürdürdü; beni ise cennetliklerle kaynaştırdı.
İNGİLİZCE BOŞ


2799.
چون محمد پاک شد زین نار و دود
TRANSKRİPT BOŞ
Melek gibi sudan da vazgeçtim, ekmekten de. Bu kapıda gök gibi ihtiyarsız dönmekteyim.
İNGİLİZCE BOŞ
2800.
هر کجا رو کرد وجه الله بود
TRANSKRİPT BOŞ
Âşıklarının cisimlerinin, âşıkların canlarının dönmesinden başka dünyada garezsiz bir dönüş yoktur. Her şey bir maksatla hareket eder, her şey bir maksatla dönüp dolaşır.”
İNGİLİZCE BOŞ