FANDOM


2791-2800 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2811-2820
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ahmet Çavuş

Metin Farsça yazılımı:İSMAİL AKSOY

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2801.
چون رفیقی وسوسه بدخواه را
TRANSKRİPT BOŞ
Kül âşığı olanlar, bu cüz’e müştak olmazlar, Cüz’e müştak olan, külden mahrum kalır.
İNGİLİZCE BOŞ
2802.
کی بدانی ثم وجه الله را
TRANSKRİPT BOŞ
Cüzü, cüze âşık olunca mâşuku, çabucak küllüne gider, âşık ayrılığa düşer.
İNGİLİZCE BOŞ
2803.
هر که را باشد ز سینه فتح باب
TRANSKRİPT BOŞ.
Cüz’ü seven, maskaralaştı, başkalarına kul oldu. Denize düştü, boğulmak üzere; eline geçen ota yapışmakta.
İNGİLİZCE BOŞ
2804.
بیند او بر چرخ دل صد آفتاب
TRANSKRİPT BOŞ
O zayıf mâşuk, hakim değildir ki âşığın derdine derman olsun. Efendisinin işini mi görsün, kendi işini mi?
İNGİLİZCE BOŞ .
2805.
حق پدیدست از میان دیگران
TRANSKRİPT BOŞ
“Zina edersen hür kadınla et” sözü bu yüzden ata sözü olup kaldı. ”Çalacaksan inci çal” sözü de neye meyledeceksen en iyisine meylet mânasına geldi.
İNGİLİZCE BOŞ
2806.
همچو ماه اندر میان اختران
TRANSKRİPT BOŞ
Kul yani mâşuk; efendisinin,Tanrı’sının yanına gitti. Âşık ağlayıp inler bir halde kaldı. Gül kokusu, güle gitti; o, hor hakir kala kaldı.
İNGİLİZCE BOŞ
2807.
دو سر انگشت بر دو چشم نه
TRANSKRİPT BOŞ
Dileğinden uzaklaştı...Çalışması zayi oldu.Çektiği eziyet hiçe gitti, ayağı yaralandı.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2808.
هیچ بینی از جهان انصاف ده
TRANSKRİPT BOŞ
Gölge avlayan avcıya benzedi. Hiç gölge ona sermaye olur mu?
İNGİLİZCE BOŞ


2809.
گر نبینی این جهان معدوم نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Adam kuşun gölgesini sımsıkı tutmuş. Kuş da ağacın dalında ona şaşmakta ve.”
İNGİLİZCE BOŞ
2810.
عیب جز ز انگشت نفس شوم نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Bu akılsız adam neye seviniyor?” demekte...İşte sana bâtıl, işte sana çürümüş sebep!
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.