FANDOM


2821-2830 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2841-2850
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: DİLEK IŞILDAR

Metin Farsça yazılımı:İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2831.
دید اعرابی زنی او را دخیل
TRANSKRİPT BOŞ
Fakîh üstadın yanında da usul okumaz, fıkıh tahsil eder.
İNGİLİZCE BOŞ
2832.
گفت عمر نک به زیر آن نخیل
TRANSKRİPT BOŞ
Nahiv üstadının talebesi nahiv üstadı olur.
İNGİLİZCE BOŞ
2833.
زیر خرمابن ز خلقان او جدا
TRANSKRİPT BOŞ.
Hakikat yolunda mahvolan üstadın talebesi ise üstadının sayesinde padişahta mahvolur, yokluğa erişir.
İNGİLİZCE BOŞ
2834.
زیر سایه خفته بین سایه خدا
TRANSKRİPT BOŞ
Ölüm günü bütün bu bilgiler içinde işe yarayan ve yol azığı olanı da yokluk bilgisidir.
İNGİLİZCE BOŞ .
2835.
آمد او آنجا و از دور ایستاد
TRANSKRİPT BOŞ
Bir nahiv âlimi, gemiye binmişti. O kendini beğenmiş âlim, yüzünü gemiciye dönüp,“Sen hiç nahiv okudun mu?” demişti.
İNGİLİZCE BOŞ
2836.
مر عمر را دید و در لرز اوفتاد
TRANSKRİPT BOŞ
Gemici “hayır” deyince demişti ki : “Yarı ömrün hiçe gitti.
İNGİLİZCE BOŞ
2837.
هیبتی زان خفته آمد بر رسول
TRANSKRİPT BOŞ
Gemici bu söze kızdı, gönlü kırıldı. Fakat susup derhal cevap vermedi.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2838.
حالتی خوش کرد بر جانش نزول
TRANSKRİPT BOŞ
Derken rüzgâr gemiyi bir girdaba düşürdü. Gemici, o nahiv âlimine bağırdı:
İNGİLİZCE BOŞ


2839.
مهر و هیبت هست ضد همدگر
TRANSKRİPT BOŞ
“ Yüzmeyi bilir misin, söyle!” Nahivci “Bilmem bende yüzgeçlik arama”
İNGİLİZCE BOŞ
2840.
این دو ضد را دید جمع اندر جگر
TRANSKRİPT BOŞ
Deyince “Nahiv âlimi, bütün ömrün hiçe gitti. Çünkü gemi bu girdapta batacak.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.