FANDOM


2831-2840 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2851-2860
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Ahmet Çavuş

Metin Farsça yazılımı:İSMAİL AKSOY


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2841.
گفت با خود من شهان را دیده ام
TRANSKRİPT BOŞ
İyi bil burada mahiv bilgisi lâzım, nahiv bilgisi değil. Eğer mahiv bilgisini biliyorsan tehlikesizce denize dal!
İNGİLİZCE BOŞ
2842.
پیش سلطانان مه و بگزیده ام
TRANSKRİPT BOŞ
Deniz suyu, ölüyü başında taşır. Fakat denize düşen adam diri olursa nerede kurtulacak?1
İNGİLİZCE BOŞ
2843.
از شهانم هیبت و ترسی نبود
TRANSKRİPT BOŞ.
Sen de eğer beşeriyet vasıflarından öldünse hakikat sırları denizi, seni başının üstüne kor.
İNGİLİZCE BOŞ
2844.
هیبت این مرد هوشم را ربود
TRANSKRİPT BOŞ
Ey âlim, sen halka eşek diyorsun ama şimdi sen, eşek gibi buz üstünde kalakaldın.
İNGİLİZCE BOŞ .
2845.
رفته ام در بیشه شیر و پلنگ
TRANSKRİPT BOŞ
İstersen dünyada zamanın allâmesi ol, hele şimdicik dünyanın yokluğunu da gör, zamanın yokluğunu da!” dedi.
İNGİLİZCE BOŞ
2846.
روی من زیشان نگردانید رنگ
TRANSKRİPT BOŞ
Nahivciyi, size yok olma nahvini öğretmek için hikâye arasında hikâye ettik.
İNGİLİZCE BOŞ
2847.
بس شدستم در مصاف و کارزار
TRANSKRİPT BOŞ
Fıkhı bilmeyi de yok olmada bulursun, nahvi tahsil etmeyi de, sarftaki değişiklikleri de, ey yüce sevgilim!
İNGİLİZCE BOŞ ,
2848.
همچو شیر آن دم که باشد کارزار
TRANSKRİPT BOŞ
Fıkhı bilmeyi de yok olmada bulursun, nahvi tahsil etmeyi de, sarftaki değişiklikleri de, ey yüce sevgilim!
İNGİLİZCE BOŞ


2849.
بس که خوردم بس زدم زخم گران
TRANSKRİPT BOŞ
Biz dolu testileri Dicle’ye götürüyoruz. Böyle olduğu halde eşek olduğumuzu bilmezsek hakikaten eşeğiz!
İNGİLİZCE BOŞ
2850.
دل قوی تر بوده ام از دیگران
TRANSKRİPT BOŞ
O Arap, bari o hususta ma’zurdu. Çünkü Dicle’yi bilmiyordu, çok uzaktaydı.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.