Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:Çalışma var.

2851-2860 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2871-2880
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Mehmet Emin Kaya

Metin Farsça yazılımı:İSMAİL AKSOY

Metin İngilizce tercüme:


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2861.
پس علیکش گفت و او را پیش خواند
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat bu ilim ve güzellik, fevkâlade dolu olduğundan derisine sığamayan kişinin (zuhuru, zatının muktazası olan ve zuhur etmemesine imkân bulunmayan Tanrı’nın ) Dicle’sinden bir katradır.
İNGİLİZCE BOŞ
2862.
ایمنش کرد و به پیش خود نشاند
TRANSKRİPT BOŞ
O, gizli bir defineydi. Pek dolu olduğundan yarıldı, kendisini izhar etti.Toprağı, göklerden daha parlak bir hale getirdi.
İNGİLİZCE BOŞ
2863.
لاتخافوا هست نزل خایفان
TRANSKRİPT BOŞ.
Gizli bir hazineyken coştu; toprağı atlas giyen bir sultan haline soktu.
İNGİLİZCE BOŞ
2864.
هست در خور از برای خایف آن
TRANSKRİPT BOŞ
O Bedevi, Tanrı’nın Dicle’sinden bir katrayı görseydi hakikatte bir deniz olan o katranın önünde testisini atardı.
İNGİLİZCE BOŞ .
2865.
هر که ترسد مر ورا ایمن کنند
TRANSKRİPT BOŞ
Onu görenler, daima kendilerinden geçmiş bir haldedirler. Bu yokluk halinde testilerini taşlayıp kırmışlardır.
İNGİLİZCE BOŞ
2866.
مر دل ترسنده را ساکن کنند
TRANSKRİPT BOŞ
Ey himmet edip testiyi kıran! O testi, kırılmakla daha iyi yapılmış olur.
İNGİLİZCE BOŞ
2867.
آنک خوفش نیست چون گویی مترس
TRANSKRİPT BOŞ
Küp kırılır ama içindeki su dökülmez. Bu kırılmada yüzlerce sağlamlık vardır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2868.
درس چه‌دهی نیست او محتاج درس
TRANSKRİPT BOŞ
Küpün bütün parçaları oynamakta, hallenmektedir. Fakat Akl-ı Cüz’î, bunu imkânsız görür.
İNGİLİZCE BOŞ


2869.
آن دل از جا رفته را دلشاد کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Bu halette ortada ne testi görünür, ne su. Bunu iyice gör, doğrusunu Tanrı daha iyi bilir.
İNGİLİZCE BOŞ
2870.
خاطر ویرانش را آباد کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Mâna kapısını döversen açarlar. Fikir kanadını terket ki seni iri bir doğan haline getirsinler.
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement