FANDOM


2871-2880 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2891-2900
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin Farsça yazılımı:İSMAİL AKSOY

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2881.
هست بسیار اهل حال از صوفیان
TRANSKRİPT BOŞ
Fıkıhtan bahsetse ağzından hep yokluğa ait sözler çıkar; o sözlerden yokluk kokusu gelir.
İNGİLİZCE BOŞ
2882.
نادرست اهل مقام اندر میان
TRANSKRİPT BOŞ
Küfre ait bahis açsa o bahsinde din kokusu vardır. Şüpheye dair söz söylese sözleri, yakîni anlatmış olur.
İNGİLİZCE BOŞ
2883.
از منازلهای جانش یاد داد
TRANSKRİPT BOŞ.
Âşığın, pek de istemediği o azar, sevgilinin yüzünün hatırı için hoş görülür.
İNGİLİZCE BOŞ
2884.
وز سفرهای روانش یاد داد
TRANSKRİPT BOŞ
O köpüğü sâf ve makbul bil. Sevgilinin dudağından çıkan azarlayış say.
İNGİLİZCE BOŞ .
2885.
وز زمانی کز زمان خالی بدست
TRANSKRİPT BOŞ
Eğri söylese doğru görünür. O ne güzel eğridir ki doğruyu süsler.
İNGİLİZCE BOŞ
2886.
وز مقام قدس که اجلالی بدست
TRANSKRİPT BOŞ
Doğruluk denizinden zuhur eden o eğri köpük, feridir. Sâf asıl, o fer’i de sâflıkla bezemiştir.
İNGİLİZCE BOŞ
2887.
وز هوایی کاندرو سیمرغ روح
TRANSKRİPT BOŞ
Şekeri, ekmek şekline sokar, pişirirsen tadınca yine onda şeker lezzeti vardır, ekmek lezzeti bulunmaz.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2888.
پیش ازین دیدست پرواز و فتوح
TRANSKRİPT BOŞ
Bir mümin, altından yapılmış bir put bulsa hiç onu Şamanlara bırakır mı?
İNGİLİZCE BOŞ


2889.
هر یکی پروازش از آفاق بیش
TRANSKRİPT BOŞ
Bırakmadıktan başka alır, ateşe atar. Onun ariyet şeklini bu suretle eritip bozar.
İNGİLİZCE BOŞ
2890.
وز امید و نهمت مشتاق بیش
TRANSKRİPT BOŞ
Altında put şekli kalmaz. Çünkü suret, ibadete mânidir, yol vurucudur.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.