FANDOM


2881-2890 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2901-2910
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: AhmetÇavuş

Metin Farsça yazılımı:İSMAİL AKSOY

Metin İngilizce tercüme:

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2891.
چون عمر اغیاررو را یار یافت
TRANSKRİPT BOŞ
O putun hakikati, yani altın; Tanrı’nın bir ihsanıdır. Sonradan put şekline sokulmuştur
İNGİLİZCE BOŞ
2892.
جان او را طالب اسرار یافت
TRANSKRİPT BOŞ
Altın, Tanrı ihsanı olup altınlık nasıl bu ihsan için âriyet bir suretse put şekli de altın için ârızi bir surettir.
İNGİLİZCE BOŞ
2893.
شیخ کامل بود و طالب مشتهی
TRANSKRİPT BOŞ.
Bir pire için yepyeni kilimi yakma. Sineğin verdiği baş ağrısı yüzünden gününü zayi etme.
İNGİLİZCE BOŞ
2894.
مرد چابک بود و مرکب درگهی
TRANSKRİPT BOŞ
Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, mânaya bak.Her şeyin suretini bırak, mânaya bak.Hacca gidersen hac yoldaşı ara.
İNGİLİZCE BOŞ .
2895.
دید آن مرشد که او ارشاد داشت
TRANSKRİPT BOŞ
Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap.Onun şekline rengine bakma; azmine ve maksadına bak.
İNGİLİZCE BOŞ
2896.
تخم پاک اندر زمین پاک کاشت
TRANSKRİPT BOŞ
Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı güdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de.
İNGİLİZCE BOŞ
2897.
مرد گفتش کای امیرالممنین
TRANSKRİPT BOŞ
Bu hikâye parça buçuk söylendi (araya sözler karıştı, başka hikâyeler girdi.) Âşıkların işi gibi başsız, ayaksız nakledildi.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2898.
جان ز بالا چون در آمد در زمین
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat hakikatte başı yoktur, ezel gibi evveline evvel bulunmaz. Sonu da yok. Ebedle eş!
İNGİLİZCE BOŞ


2899.
مرغ بی‌اندازه چون شد در قفص
TRANSKRİPT BOŞ
Hattâ su gibidir; her katrası hem baştır, hem ayak… Hem de başsız, ayaksız koşup gider.
İNGİLİZCE BOŞ
2900.
گفت حق بر جان فسون خواند و قصص
TRANSKRİPT BOŞ
Haşa, bu hikâye değil, kendine gel! Bizim ve senin bugünkü halimizdir, dikkat et!
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.