Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.596
pages
2911-2920 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2931-2940
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Abdurrahman AKTAŞ

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY

UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2921.
هم ز حق ترجیح یابد یک طرف
TRANSKRİPT BOŞ
Fakat bahar, baştan ayağa kadar gül ve süsen olana iki aydın gözdür.
İNGİLİZCE BOŞ
2922.
زان دو یک را برگزیند زان کنف
TRANSKRİPT BOŞ
Mânadan mahrum olan diken, gül bahçesiyle bir arada bulunabilmek için güz mevsimini ister güz mevsimini!
İNGİLİZCE BOŞ
2923.
گر نخواهی در تردد هوش جان
TRANSKRİPT BOŞ.
Çünkü güz, hem gülün öğünecek halini, hem dikenin ayıbını örter. Bu suretle sen de onun rengiyle bunun halini görmezsin.
İNGİLİZCE BOŞ
2924.
کم فشار این پنبه اندر گوش جان
TRANSKRİPT BOŞ
Şu halde güz, dikenin hayatıdır, baharıdır. Çünkü güzün ikisi de bir görünür.
İNGİLİZCE BOŞ.
2925.
تا کنی فهم آن معماهاش را
TRANSKRİPT BOŞ
Ama bahçıvan, gülü güzün de görür. Bu bir kişinin görüşü yok mu? Yüzlerce cihanın görüşünden iyidir.
İNGİLİZCE BOŞ:
2926.
تا کنی ادراک رمز و فاش را
TRANSKRİPT BOŞ
Zaten Cihan o bir kişiden ibarettir. Geri kalanlar, hep onun tâbileridir, hep onun yüzünden geçinenlerd
İNGİLİZCE BOŞ
2927.
پس محل وحی گردد گوش جان
TRANSKRİPT BOŞ
Onun için bütün güzel çiçekler “ Müjde, müjde; işte bahar gelmekte “ deyip dururlar;
İNGİLİZCE BOŞ ,
2928.
وحی چه بود گفتنی از حس نهان
TRANSKRİPT BOŞ
Çiçekler, akarsu zinciri gibi parlamak, meyveler, tomurcuklanmak için hep baharı isterler.
İNGİLİZCE BOŞ


2929.
گوش جان و چشم جان جز این حس است
TRANSKRİPT BOŞ
Baharda çiçek dökülünce meyve baş gösterir. Ten de harap olunca can görünür.
İNGİLİZCE BOŞ
2930.
گوش عقل و گوش ظن زین مفلس است
TRANSKRİPT BOŞ
Meyve mânadır, çiçek onun sûreti. O çiçek, müjdedir, meyve de nimeti!
İNGİLİZCE BOŞ
Advertisement