FANDOM


2921-2930 Mesnevi . مثنوی معنوی . Mesnevi-i Manevi . The Mathnawî-yé Ma`nawî . Mathnawi-Masnavi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
2941-2950
Vikipedi: Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mesnevi

Metin manzum tercüme: Yusuf TANRIÖVEN

Metin İngilizce tercüme:

Metin Farsça yazılımı: İSMAİL AKSOY


UNESCO tarafından ilan edilen 800. Mevlana Yılı Anma Etkinlikleri Çerçevesinde Sürmene Mesnevi Grubunca Bu Proje yürütülmektedir.Kaynak belirtilmesi kaydıyla bu çevirinin telif hakları kamuya devredilmiştir.FARSÇA ORİJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
2931.
لفظ جبرم عشق را بی‌صبر کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Çiçek döküldü mü meyve meydana çıkar. O kayboldu mu bu fazlasıyla görünür.
İNGİLİZCE BOŞ
2932.
وانک عاشق نیست حبس جبر کرد
TRANSKRİPT BOŞ
Ekmek kırılıp yenmeyince kuvvet verir mi; salkımlar sıkılmadıkça şarap olur mu?
İNGİLİZCE BOŞ
2933.
این معیت با حقست و جبر نیست
TRANSKRİPT BOŞ.
Ey Hak Nuru Hüsâmeddin! Bir iki kağıdı fazla al da pîrin sıfatlarını anlatayım.
İNGİLİZCE BOŞ
2934.
این تجلی مه است این ابر نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Helile, ilâçların arasında kırılıp ezilmedikçe ilâçlar, nereden sıhhati arttıracak?
İNGİLİZCE BOŞ .
2935.
ور بود این جبر جبر عامه نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Gerçi vücudun nazik ve çok zayıf , fakat sensiz cihanın işi yoluna girmiyor.
İNGİLİZCE BOŞ
2936.
جبر آن اماره‌ی خودکامه نیست
TRANSKRİPT BOŞ
Gerçi ışık ( gibi nurlu, lâtif) ve sırça ( gibi ince ve nazik) oldun. Fakat gönül ehlinin başısın, onlara muktedasın.
İNGİLİZCE BOŞ
2937.
جبر را ایشان شناسند ای پسر
TRANSKRİPT BOŞ
Mademki ipin ucu senin elindedir, senin isteğine tâbidir; gönül gerdanlığının incileri de senin ihsanındır.
İNGİLİZCE BOŞ ,
2938.
که خدا بگشادشان در دل بصر
TRANSKRİPT BOŞ
Yol bilen Pîrin ahvalini yaz; Pîri seç, onu yolun tâ kendisi bil.
İNGİLİZCE BOŞ


2939.
غیب و آینده بریشان گشت فاش
TRANSKRİPT BOŞ
Pîr, yaz mevsimidir; halk ise güz ayı...Halk, geceye benzer, Pîr aya...
İNGİLİZCE BOŞ
2940.
ذکر ماضی پیش ایشان گشت لاش
TRANSKRİPT BOŞ
Genç ve terü taze talihe Pîr adını taktım. Fakat o, Halk tarafından Pîr olmuştur, günlerin geçmesiyle değil.
İNGİLİZCE BOŞ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.